Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Miljöö muut­tuu, jos Man­sik­ka­no­kan ja Ulenin alueen veneet siir­re­tään tal­vek­si pois sa­ta­mas­ta? - uudet säi­ly­tys­pai­kat et­sin­näs­sä

Ulenin rannan purjeveneet odottavat sievässä jonossa uutta avovesikautta. Lumilinnan edustalla on talvisäilytyksessä isoja ja pieniä moottoriveneitä. Osa niistä on jo parhaat päivänsä nähnyt.
Ulenin rannan purjeveneet odottavat sievässä jonossa uutta avovesikautta.
Ulenin rannan purjeveneet odottavat sievässä jonossa uutta avovesikautta.
Kuva: Jouni Valikainen

Veneily

Kemin kaupunginhallitus päätti 7.12. pitämässään kokouksessaan, että veneiden talvisäilytyspaikat tulee siirtää pois Mansikkanokan ja Ulenin yleisiltä alueilta ja paikoitusalueilta. Alueiden tulee olla vapaana muuta käyttöä varten.

Ympäristötoimiala suunnittelee ratkaisun siten, että kesän 2023 jälkeen veneiden talvisäilytystä ei Mansikkanokan ja Ulenin alueella enää ole. Mahdollisissa korvaavissa vaihtoehdoissa veneilijöiden talvisäilytyksen tarpeet nykytasoisena tulee olla huomioitu. Myös venesäilytyksen vuokrapaikkojen hinnat tulee olla selkeästi määritelty. Prosessissa tulee kuulla säilytyspaikkojen käyttäjiä.

Valmistelussa on noussut esiin uusiksi talvisäilytyspaikoiksi jätevesilaitoksen pohjoispuoli ja Ajoksessa sijaitseva Tuomilahti.

Tuula Hurtig toivoo omassa kuntalaisaloitteessaan muun muassa sitä, että purjeveneet ja mastot voisivat jatkossakin olla pursiseurojen edustalla. Ne kuuluvat hänen mielestään maisemaan.

Kemin Työväenpursiseuran ja Kemin Purjehdusseuran kommodorit Reijo Stark ja Pertti Reinikainen jättivät talvisäilytyspaikoista kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksen, jossa he vaativat kaupunginhallitusta perumaan tehdyn päätöksen ja palauttamaan sen uudelleen valmisteluun.

–  Nyt tehty päätös rajaa täysin pois mahdollisuuden jatkaa talvisäilytystä Ulenin rannassa, vaikka sille ei ole maankäytöllistä estettä kuten ympäristötoimiala lausunnossaan mainitsee. Ulenin alue on määritelty kaavassa veneilykäyttöön, ei autojen parkkipaikaksi, oikaisuvaatimuksessa todetaan.

Päätös siirtää veneiden talvisäilytys on purjehdusseurojen edustajien mielestä hätiköity myös kaupungin taloustilanne huomioiden.

Oikaisuvaatimuksen mukaan päätöstä tehtäessä ei ole tarpeeksi mietitty vaihtoehtoisten alueiden rakentamisen kustannuksia ja aikataulua. Uuden alueen pitää olla aidattu, asfaltoitu, sieltä pitää löytyä tukeva isojen veneiden nostolaituri, vesi, sähkö, wc-tilat, jätehuolto, tarpeeksi syvä väylä ja paikat 100-130 veneelle.

– Minua harmittaa veneilijöiden lisäksi kemiläisten veronmaksajien puolesta. Uuden alueen rakentaminen maksaa yli miljoona  euroa, mikä on iso raha Kemin muutenkin ahtaassa taloudellisessa tilanteessa, Reijo Stark sanoo.

Reijo Starkin tietojen mukaan aikanaan venepaikkamaksut pitivät sisällään myös talvisäilytyspaikat.

– Kannattaako aloittaa miljoonaprojekti, jotta muutama linja-auto pääsee kääntymään nykyisellä purjeveneiden säilytyspaikalla. Olen kuullut, että purjeveneiden talvisäilytyspaikkojen tilalle suunnitellaan parkkialuetta. Se sijaitsee aika kaukana rakennettavasta monitoimihallista, Stark sanoo.

Kaupunginhallitus käsitteli maanantain kokouksessaan Starkin ja Reinikaisen oikaisuvaatimuksen. Se hylkäsi oikaisuvaatimuksen, mutta edellytti, että selvityksen yhteydessä tarkastellaan pursiseurojen edustan käyttöä ja selvitys tulee tehdä tämän vuoden loppuun mennessä yhteistyössä pursiseurojen edustajien kanssa.

– Tämä oli meille oikeastaan positiivinen päätös. Yhteistyö kaupungin ja seurojen välillä rannan kehittämisessä jatkuu edelleen, Pertti Reinikainen sanoi.

Miljöö muuttuu

Kemin Purjehdusseuran kommodori Pertti Reinikaisen mielestä alueelle syntynyt satamamiljöö muuttuu, mikäli purjeveneet siirretään sieltä talveksi muualle.

– Sisäsatamaan on muodostunut kemiläisten rantaterassi, mihin purjeveneet kuuluvat. Alue on viihtyisä talvellakin. Aasialaiset turistit pääsevät talvisin ihastelemaan siistissä rivissä olevia purjeveneitä, Reinikainen sanoo.

Reinikainen päätyy uuden talvisäilytysalueen kustannuslaskelmissaan 1,1 miljoonaan euroon. Täsmällistä laskelmaa ei voi tehdä ennen kuin tarkasta säilytyspaikasta on päätetty.

– Kolme metriä syvän ja 20 metriä leveän väylän rakentaminen, satamarakenteet ja telakka-alue muodostavat suurimmat kustannukset. Jos maapohjatutkimuksessa  löytyy pilaantunutta maa-ainesta, niin sen vaihtamisesta tulee omat kustannukset. Haluan tuoda näitä asioita esiin päätöksenteon pohjaksi, jotta päättäjille ei tulisi yllätyksiä. Monet veneilijät ovat olleet meihin yhteydessä ja he pitäisivät mielellään talvisäilytyspaikan ennallaan, Reinikainen kertoo.

Reijo Stark ja Pertti Reinikainen sanovat, että Mansikkanokan säilytyspaikka vaatisi siistimistä.

– Kun huonoon kuntoon päässeet veneet poistetaan alueelta, niin jäljelle jääneet veneet voitaisiin tiivistää siististi alueen reuna-alueelle. Se toimisi myös veneiden huoltokaistaleena, Stark tuumaa.

– Yhtenä vaihtoehtona olisi perustaa vain moottoriveneilijöitä varten oma talvisäilytyspaikka. Se olisi huomattavasti edullisempi ratkaisu, jos purjeveneet saavat jäädä Uleninrantaan, Reinikainen sanoo.

Keskustelua syntyy

Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen on varma, että veneiden talvisäilytyspaikat nousevat keskustelun aiheeksi.

– Kun vallitsevaan käytäntöön tulee muutos, niin se on lähtökohtaisesti huono asia. Kaupungin pitää löytää sellainen ratkaisu, että se on asianmukainen eri osapuolille, Ruotsalainen sanoo.

Veneiden talvisäilytyspaikat ovat olleet Kemissä ainakin tähän saakka maksuttomia. Laituripaikasta pitää luonnollisesti maksaa oma maksunsa.

–Talvisäilytyspaikat ovat Uleninrannassa ja Mansikkanokalla aikojen myötä saavutettu etu. Silloin rannoilla oli hyvin tilaa. Kun kaupunki järjestää veneilijöille talvisäilytyspaikan, niin onhan se eräänlainen vastaantulo heille. Näin ei ole kaikissa kaupungeissa, kaupunginhallituksen  puheenjohtaja Pekka Tiitinen kertoo.

Nykyisille talvisäilytyspaikoille on suunniteltu muuta käyttöä. Aika näyttää, mitä se käytännössä tarkoittaa. Kemin ranta-alueen veneiden talvisäilytyspaikoista käytiin edellisen kerran vuosituhannen alussa tiivis keskustelu.

Ympäristötoimialan lausunnon mukaan Mansikkanokalta siirrettävät moottoriveneet voidaan ohjata Paavonkariin ja Kuivanuoroon. Entisen uiton alueelle on suunnittelutyö käynnissä ja tälle alueelle voitanee myös osoittaa veneiden talvisäilytyspaikkoja.

Tällä hetkellä kaupungilla on talvisäilytysalueet Mansikkanokalla, Kuivanuorossa, Paavonkarissa ja Ulenin rannassa.

Taustaa

Venesatamat

Hahtisaaren venesatama, paikkoja 198, joista vieraspaikkoja 2 ja viranomaispaikkoja 6.

Kuivanuoron venesatama, paikkoja 78, joista vieraspaikkoja 2

Mansikkanokan venesatama, paikkoja 168.

Paavonkarin venesatama, paikkoja 123, joista vieraspaikkoja 6.

Sisäsatama, paikkoja 23.

Ulenin venesatama, paikkoja 89, joista vieraspaikkoja 18. Ulenin venesatama on tarkoitettu ensisijaisesti purjeveneiden ja moottoripurjehtijoiden käyttöön.