pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Miksi sek­suaa­li­vä­ki­val­taa ko­ke­nei­ta uhreja syyl­lis­te­tään? – "Syyl­lis­tä­mi­nen voi johtua van­hois­ta asen­teis­ta tai hal­lin­nan tun­tee­seen pyr­ki­mi­ses­tä"

Mistä victim blamingissa on kyse, seksuaaliterapeutti-yrittäjä Mari Huistinoja Iloseksistä?

"Englanninkielinen käsite victim blaming on monille tuttu. Suomeksi puhutaan uhrin syyllistämisestä. Se tarkoittaa sitä, että rikoksen uhria syyllistetään uhriksi joutumisesta. Seksuaalirikosten yhteydessä uhria voidaan syytellä vaikka pukeutumisen tai humalatilan vuoksi. Uhri voi myös syyttää itse itseään.

Rikoksen uhriksi joutuminen ei ole ikinä uhrin syy. Paljastava pukeutuminen tai alkoholin nauttiminen eivät ole mitään syitä joutua kohtaamaan minkäänlaista häirintää.