Tähtijuttu: Pa­ja­las­sa laa­jen­ne­taan rau­ta­kai­vos­ta, ja asian­tun­ti­jaa huo­les­tut­ta­vat sen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set Lapin ra­ja­jo­kiin

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Miksi Hel­sin­ki-Van­taal­la oh­ja­taan ko­ro­na­tes­tis­tä tak­siin? Tak­si­yrit­tä­jät ovat li­sän­neet suo­ja­va­rus­te­luaan, mutta Tak­si­liit­to pe­rään­kuu­lut­taa il­moi­tus­ta ko­ro­na­epäi­lys­tä etu­kä­teen

Taksiliiton tiedossa ei ole tapauksia, joissa kuljettaja olisi saanut koronatartunnan varmistetusti taksin asiakkaalta. Taksiliitto ilmaisi keväällä huolensa kuljettajien työturvallisuudesta, kun se oli saanut yhteydenottoja kuljettajilta, joille ei oltu kerrottu asiakkaan koronatartunnasta tai epäilystä.

"Ellei tietoa varmistetusta tai epäillystä tartunnasta voi antaa kuljettajalle, ei kuljetusta tule ohjata taksille, joka ei ole varustettu koronasuojauksella", sanoo Taksiliiton puheenjohtaja Kai Andersson. "Vähimmilläänkin jo tartunnasta epäilty tulee varustaa kasvosuojalla, joka estää pisaroiden vapaan leviämisen."
"Ellei tietoa varmistetusta tai epäillystä tartunnasta voi antaa kuljettajalle, ei kuljetusta tule ohjata taksille, joka ei ole varustettu koronasuojauksella", sanoo Taksiliiton puheenjohtaja Kai Andersson. "Vähimmilläänkin jo tartunnasta epäilty tulee varustaa kasvosuojalla, joka estää pisaroiden vapaan leviämisen."

Taksiliiton tiedossa ole varmistetusti tapauksia, joissa kuljettaja olisi saanut koronatartunnan asiakkaalta taksimatkan aikana.

Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä koronatesteissä käyneitä matkustajia ohjeistetaan siirtymään omaehtoiseen karanteeniin taksilla, mikäli käytössä ei ole omaa autoa.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoo sähköpostitse, että koronatestissä käyneet tai oireista ilmoittavat matkustajat ohjataan lentokentän terveysinfopisteellä takseihin, joissa on suojapleksi etu- ja takapenkin välillä. Henkilökunta joko soittaa suojatun taksin tai neuvoo asiakasta hakeutumaan suojattuun taksiin.

Finavian viestintäkoordinaattori Liinu Lohen mukaan matkustaja siirtyy koronatestin jälkeen omaehtoisen karanteenin piiriin, jonka aikana julkisen liikenteen käyttämistä tulisi välttää.

– Tästä syystä oman auton tai taksin käyttämistä suositellaan, Lohi kertoo sähköpostitse.

Myös pääkaupunkiseudulla toimivan Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen kertoo, ettei hänen tiedossaan ole tapauksia, joissa kuljettaja olisi saanut koronatartunnan työtehtävien aikana.

"Taksilla kuljetettavat asiakkaat tai kuljettaja voivat kuulua riskiryhmään"

Taksiliitto ilmaisi keväällä huolensa kuljettajien työturvallisuudesta. Taksiliitto kertoi tuolloin saaneensa kymmeniä yhteydenottoja kuljettajilta, joille ei oltu kerrottu asiakkaan koronatartunnasta tai epäilystä. Kyse oli tuolloin tapauksista, joissa julkinen terveydenhuolto lähettää taksilla kotiin koronatestattuja tai koronatartunnan varmennetusti saaneita henkilöitä. Liiton mukaan tieto koronasta oli jätetty kertomatta vedoten asiakkaan yksityisyydensuojaan.

Liitto otti yhteyttä muun muassa sosiaali- ja terveysministeriöön (STM) ja esitti, että sairaanhoitopiireihin varusteltaisiin koronan varalta suojattuja takseja siten, että korona-asiakkaiden kyyditykset keskitettäisiin pelkästään koronatakseihin ja kuljettajat koulutettaisiin kyseiseen tehtävään.

Tampereen Aluetaksi on koronasuojannut taksejaan. Newjob yrityksen asentajat Bubacarr Konateh Dukureh (pun. lippis) ja Ebrima Toyray asensivat suojakalvoa taksiin matkustamon ja kuljettajan väliin.
Tampereen Aluetaksi on koronasuojannut taksejaan. Newjob yrityksen asentajat Bubacarr Konateh Dukureh (pun. lippis) ja Ebrima Toyray asensivat suojakalvoa taksiin matkustamon ja kuljettajan väliin.

Lisäksi taksiliitto peräänkuulutti sitä, että tieto mahdollisesta tartunnasta on saatava etukäteen.

Sosiaali- ja terveysministeriön vastauksessa kehotettiin tuolloin noudattamaan Työterveyslaitoksen kuljettajien suojautumisohjeistusta.

– Asiaa ei ole sittemmin ministeriön osalta viety eteenpäin, Taksiliiton puheenjohtaja Kai Andersson sanoo.

Andersson kertoo, että taksiyrittäjät ovat ryhtyneet turvatoimiin, kuten asentaneet muovilevyjä tai -kalvoja etu- ja takapenkkien välille, ja tehostaneet taksien desinfiointia.

Anderssonin mukaan Taksiliitto kaipaisi edelleen virallisia linjauksia kuljettajien informoimisesta esimerkiksi tapauksissa, joissa asiakas kotiutetaan koronatestistä tai sairaalasta koronan vuoksi.

– On edelleen tärkeää, että kuljettaja saa tiedon tartunnasta tai epäilystä, jotta tämä voisi itse tehdä päätöksen kuljetuksen hyväksymisestä. Taksilla kuljetettavat muut asiakkaat tai kuljettaja itse voivat kuulua riskiryhmään.

STM:stä kerrotaan, että ministeriön tiedon mukaan niin sanottuja koronatakseja on käytössä eri paikkakunnilla vaihtelevasti. Ministeriö suosittaa oman auton tai taksin käyttöä lentokentältä poistuttaessa koronatestin jälkeen.

– Työterveyslaitoksen ohje on edelleen ajankohtainen. Muita ratkaisumalleja ei tällä hetkellä ole, STM:stä kerrotaan sähköpostitse.

Taksiyrittäjät ovat tehostaneet autojen desinfiointia ja osa on ottanut käyttöön suojakalvoja- ja levyjä etu- ja takapenkkien väliin.
Taksiyrittäjät ovat tehostaneet autojen desinfiointia ja osa on ottanut käyttöön suojakalvoja- ja levyjä etu- ja takapenkkien väliin.