Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­ro­ai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Kuvakertomus: Ensin soi huu­li­harp­pu, ja sitten varsat as­te­li­vat raadin eteen

Tilaajille

Migri tilasi so­pi­vam­pia lau­sun­to­ja – Maa­han­muut­to­vi­ras­to yritti vuosi sitten syr­jäyt­tää kaksi tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta lau­sun­to­ja antavaa lää­kä­riä

Lääkäreiden mukaan heidän "liian hyvät" lausuntonsa vaikeuttivat palauttamispäätösten tekemistä. Migri kiistää tämän ja kertoo hakeneensa valvontaviranomaiselta laajempaa linjausta siihen, mihin kaikkeen lääkärit voivat lausunnoissaan ottaa kantaa.

Maahanmuuttovirasto Migri yritti tilata turvapaikkaprosessiin sopivampia lääkärinlausuntoja ja valita niitä antavat lääkärit. Migri kanteli viime maaliskuussa valvontaviranomaiselle kahdesta lääkäristä, koska näiden laatimat lausunnot olivat sen mielestä liian laajoja ja kantaaottavia.

Tiedot ilmenevät Lännen Median hallussa olevasta kirjallisesta dokumenttiaineistosta kuten viestinvaihdosta ja viranomaisratkaisuista.