kolumni: Mud­dus­jär­ven pa­lis­kun­nan met­säs­tys­kiel­to on tais­te­lu­huu­to

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Mat­kai­lu­kes­kus sopii Käy­räs­tun­tu­riin

Niesin kyläyhdistys ry puoltaa Käyrästunturin ympärivuotisen erä- ja matkailukeskuksen perustamista. Ekologinen ja luontoarvoja sekä lappilaisuutta kunnioittava erä- ja luontoliikunta keskus elävöittää ja tarjoaa Niesin kylälle kehittymisen mahdollisuuden. Tunturia tulee suunnitella ja rakentaa jo alusta pitäen ekologisesti ja luontoarvoja kunnioittaen.

Olemme tyytyväisiä, että Rovaniemen alueidenkäytön strategiatyö on käynnissä. On ilahduttavaa, että halutaan huomioida myös kaupungin kyläalueet ja erityisesti palvelukylien kehittäminen. Niesin kehityspotentiaali on rajaton.