Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Tilaajille

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riös­sä sel­vi­te­tään suden kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä

Suunnittelu- ja määrittelyhankkeessa selvitetään suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä ja tavoitteita. Suunnittelun pohjana on susikannan hoitosuunnitelma ja EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu koskien suden kannanhoidollista metsästystä.


-
Kuva: Jussi Leinonen

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä selvittävän hankkeen, ministeriön tiedotteessa kerrotaan. Lisäksi hankkeessa arvioidaan mahdollisia muita tyydyttäviä ratkaisuja. Tavoitteena on tuottaa esitys suden kannanhoidollisen metsästyksen järjestämisestä.