Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Kuolleet: Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

Katso kuvat: Uusien kas­vo­jen Ro­Ki–­ka­ra­vaa­ni hyppäsi jäälle

Pääkirjoitus
Tilaajille

Luo­ton­an­non ra­joit­ta­mi­nen olisi pe­rus­tel­tua ainakin ta­lo­yh­tiö­lai­no­jen osalta

Suomalaisilla on velkaa enemmän kuin koskaan historiassa aikaisemmin on ollut. Tämä ei ole ihme. Korot ovat pitkään olleet hyvin matalat: nyt puhutaan jo negatiivisista koroista. Houkutuksia on maailma täynnä ja halpa raha suorastaan kannustaa velkaantumaan.

Suomalaiset ottavat selvästi eniten velkaa asunnon hankintaan. Asuntojen hinnat ovat nousseet ja osasyy hintojen nousulle on varmasti matala korkotaso,  joka pitää yllä asuntojen kysyntää erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa.