-

Luonto kiittää as­falt­ti­tei­den ke­hi­tyk­ses­tä – "Kuu­men­nuk­ses­sa py­ri­tään pi­tä­mään läm­pö­ti­lat mah­dol­li­sim­man ma­ta­li­na, ja myös silloin hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt pie­ne­ne­vät"

Vain yksi muutos asfaltin valmistusprosessissa saa hiilidioksidipäästöt pienenemään huomattavasti.

Vain yksi muutos asfaltin valmistusprosessissa saa hiilidioksidipäästöt pienenemään huomattavasti.