Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Tilaajille

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja Jää­me­ren ra­das­ta: "Poh­joi­sen Suomen luon­non­va­ro­jen pois­to­put­ki"

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää Jäämeren ratahankkeen ympäristöhaittoja suhteettoman suurina radan tarpeeseen nähden. Liiton mukaan Liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman selvityksen suosittelemat Inarijärven ratavaihtoehdot ovat ongelmallisia pohjoisen luonnon näkökulmasta.

–Pohjoisin osa Suomea on säilynyt monin paikoin erämaisena. Rata silpoisi koko alueen kahtia. Inarijärven vierestä menevät ratavaihtoehdot uhkaavat erämaisia maisema- ja luontoalueita, jotka ovat esimerkiksi Inarille elintärkeitä matkailuvaltteja, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuuston puheenjohtaja, inarilainen Vesa Luhta .