Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Veteraanisukupolven työ ei jouda purettavaksi

Kansallisen veteraanipäivän jutun (LK 27.4., ”Kymmeniä Rovaniemen kiinteistöjä joutaisi purkaa”) aiheena oli kaupungin tilajaoston käsittelemä konsulttiraportti. Koska kaupungin virkamies- ja poliittiselta johdolta näyttää puuttuvan näkemys rakennusperinteen merkityksestä kaupunkielämälle, käytetään veronmaksajien varoilla kustannettuja konsultteja rakennusyhtiöiden intressejä palvelemaan.

Tapa, jolla johtajat näyttävät sysäävän vastuun toiminnastaan yhteisillä varoillamme ostamilleen konsulteille, on ollut viime vuosien käytäntö Rovaniemen talouden ahdinkoon ajaneessa nykyhallinnoinnissa. Toimivatko johtajina henkilöt, joilta puuttuu riittävä ammattitaito ja sivistys tehtäviensä hoitamiseksi? Tekevätkö virkamiehet konsultteineen päätökset luottamushenkilöiden vaieten ”luottaessa”?

Sotasukupolvi jälleenrakensi Rovaniemen. Heidän työnsä tulokset ovat monilta osin upeinta 1940–50-lukujen rakennuskantaa. Merkittävimmän vaikutelman tästä saa entisen Lapin lääninhallituksen alueella. Veteraanisukupolven rakentama on arvostettuna hotellina toimiva Ferdinand Salokankaan suunnittelema entinen kauppalantalo. Sitä on myös Kansankadulla sijaitseva opettajien asuintaloksi rakennettu upea kerrostalo, kuten monet muutkin hänen suunnittelemansa talot. Salokankaan suunnitteleman entisen kansalaiskoulun hävittäminen on suoranaista vandalismia.

Tuho on kohdannut ylioppilaskunnan toimesta Onni Ermalan suunnittelemaa Valistustaloa. Sivistys oli kaukana yo-kunnan hävittäessä paikkakuntamme kulttuuriperinteen keskeisen kehdon. Sama kohtalo oli vasemmistoväen työväentalolla. Talkoilla rakennettu perinteikäs työväen järjestö- ja kulttuuritoiminnan kehto rouhittiin rakennusyhtiöiden voitontavoittelulle. Tämä on vain osa tuhosta, jonka sotasukupolven rakennustyö Rovaniemellä on kohdannut.

Sodan karut olot kohdannut sukupolvi jälleenrakensi Rovaniemen. Nykyhallinnoijat näyttävät jatkavan sotasukupolven töiden tulosten hävittämistä. Tilapalvelupäällikönkin ongelmana näyttää olevan se, minne tulevien hävitystöiden purkujätteet voidaan sijoittaa. Veteraanisukupolven rakennusperinnön rakennustyön säilyneet työt on kunnostettava ja säilytettävä. Se olisi paras kunnianosoitus heidän rauhan oloissa tekemälleen arvokkaalle jälleenrakennustyölle.

Esa Tikkala