Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Uusi paikka puu­ter­mi­naa­lil­le

Olemme saaneet iloita Kemin biotuotetehtaan investointipäätöksestä. Se tuo positiivisia haasteita puunhankinnalle ja logistiikalle puunkuljetukseen tehtaalle.

Rovaniemi on sijainniltaan keskeisessä paikassa Kemin tehtaiden ja sahojen puuraaka-aineiden hankinta-alueiden osalta. Puuvirrat tulevat kasvamaan moninkertaisesti nykyisestä tulevina vuosina. Toivon mukaan Kemijärven tehdashanke etenee myös investointipäätökseen. Se tuo lisää haasteita toiseen suuntaan.