pääkirjoitus: Suomen, Ruotsin ja Norjan kuu­lu­mi­nen puo­lus­tus­liit­toon vah­vis­taa myös poh­joi­sen tur­val­li­suut­ta – toimiva suhde Ve­nä­jään on yhä mah­dol­li­nen

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Työaika ly­hyem­mäk­si

Hieno juttu, että sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja nostaa esille tavoitteen kuuden tunnin työaikaan siirtymisestä ansiotasoa alentamatta. Tämä on ollut vuosikymmeniä vasemmistopuolueiden ja ammattiyhdistysliikkeen vaatimus, mutta on jotenkin jätetty unohduksiin.

Työelämässä tapahtuneet muutokset osoittavat työajan lyhentämisen tarpeellisuuden. Työnantaja pyrkii teettämään työt mahdollisimman vähillä työntekijöillä. Seurauksena on vielä jäljellä olevien työntekijöiden työtaakan lisääntyminen. Siitä taas seuraa ajan mittaan työssä uupumista ja muita terveysongelmia.