Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Suomi ei ole suo­je­lun mal­li­maa

Toimittaja Pekka Mauno vertaa kolumnissaan (LK 17.1.) metsien suojelua Suomessa Euroopan muihin maihin (”Eikö Suomi olekaan suojelun mallimaa?”). Ei ole.

Suomalaisella metsäluonnolla ei mene hyvin. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen mukaan metsissämme elää 833 uhanalaista lajia. Lisäksi 754 lajia on uhanalaisuuden kynnyksellä. Metsien luontotyypeistä eli lajien elinympäristöistä uhanalaisia on peräti 76 prosenttia.