Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Pyrimme riittävään palvelutasoon

Janne Utriaisen mukaan koulukyydityksissä on ongelmia Inarissa (LK 6.10.). Kuten Utriainen mainitsi, Inari kilpailutti koulukuljetukset aiemman sopimuksen päättyessä keväällä 2020. Sitä ennen aiempaan kilpailuun osallistuneiden kuljetusyrittäjien kanssa käytiin markkinavuoropuhelu, jossa toimijoilla oli mahdollisuus ehdottaa parannuksia tarjouspyyntöön.

Kilpailu on reilua ja puolueetonta, kun säännöt ovat kaikille samat. Laissa julkisista hankinnoista säädetään muun muassa julkisten varojen käytön tehostamisesta, tasapuolisuudesta ja syrjimättömyydestä. Laki velvoittaa myös kuntia hankinnoissaan.