Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Po­pu­lis­mia ja kan­san­val­taa

Populismi ei ole varsinainen aatejärjestelmä, vaan tyypillistä aatteiden tai käsittelyjärjestelmien vähättelyä ja kansanomaisuuden korostamista. Populismi esiintyy mielellään uutena voimana vanhoja, "rappeutuneita" puolueita vastaan. Arvoiltaan se on yleensä konservatiivista ja johtajakeskeistä. Monessa populistisessa liikkeessä on vahva erottuva johtohahmo, jonka ympärille liike muodostuu.

Populismi määritetään löyhäksi poliittiseksi ideologiaksi. Liike ei tarjoa kokonaista maailmankuvaa, vaan keskittyy kansan ja eliitin välisen suhteen kielteiseen kuvaamiseen. Populismi on luonteeltaan protestiliike, jonka päämääränä on vastakkainasettelu. Moni populisti vastustaa poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia eliittejä, herroja, maahanmuuttoa, monikulttuurisuutta, byrokratiaa, isoa rahaa, suuryrityksiä, hiilinieluja ja EU:ta.