Lukijalta
Mielipide

Lukijalta: Onneksi kupla puhkesi valmennuksessa

Lasten ja nuorten urheilun kasvatustavoitteista paljon kirjoitettu ja puhuttu. Valitettavasti niiden noudattamista ei riittävästi valvota ja eikä ongelmatilanteisiin heti puututa. Siksi on ollut mahdollista pitkään sallia nyt esille tulleen muodostelmaluisteluvalmentajan tapaa toimia.

Mikä vastuu on seuran johtokunnalla? Miksei johto ole käyttänyt toimivaltaansa, kun on ollut kuukausia tietoinen nyt esille tulleesta epäasiallisesta kulttuurista. Olisi ensin keskustellut ja mahdollisesti puhutellut työntekijäänsä eikä odottanut ulkopuolisten selvitystä. Puuttuiko johtamisen ammattitaito vai nähtiinkö kyseisen ryhmän menestyminen tärkeänä Suomen vanhimman (per. 1875) taitoluisteluseuran imagon ylläpitäjänä.