Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Nuorten pal­ve­lui­hin pa­nos­ta­mi­nen kan­nat­taa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen mukaan Suomessa oli 850 asunnotonta nuorta 2019. Vaikka asunnottomuus on vähentynyt, yksikin asunnoton nuori on liikaa – onhan asunto ihmisen perusoikeus. Tavoitteena on poistaa asunnottomuus 2027 mennessä. Jotta tässä voidaan onnistua, on ongelmia pystyttävä ratkomaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Asunnottomien yössä (17.10.) teemana on asumis- ja velkaneuvonta. Palvelut ovat tärkeitä asunnottomuuden ennaltaehkäisemisessä. Asumisneuvonnalla pystytään tutkitusti tarjoamaan matalan kynnyksen tukea asumisen ongelmiin, ehkäisemään häätöjä ja auttamaan nuoren tilanteeseen sopivan kodin löytämisessä. Velkaneuvonnasta saa apua taloudenhallintaan ja velkaantumisen kierteen pysäyttämiseen. Kun ongelmiin puututaan ajoissa, jäävät inhimilliset ja yhteiskunnalliset kustannukset pienemmiksi.