Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Nuoria tuettava työllistymisessä

Suomessa on yhä nuoria ja nuoria aikuisia, joilla ei ole mitään kokemusta työelämästä. On paljon nuoria, joiden huoltajilla ei ole kontaktia työelämään, eikä siksi suhteita ja verkostoja auttaa tai tukea jälkikasvua työnhaussa. Tähän tulee puuttua. Suomalainen koulujärjestelmä työharjoitteluineen onneksi tukee sitä osaa nuoria, jotka ovat ammatillisen toisen asteen koulutuksessa.

Suomessa on maahanmuuttajanuoria, jotka eivät pääse opintoihinsa kuuluvaan työharjoitteluun samalla lailla kuin kantasuomalaiset. Ammatillisen toisen asteen opettajat tietävät asian ja ovat siitä huolestuneita. He näkevät työssään ahkeria maahanmuuttajanuoria, jotka eivät pääse harjoitteluun. He jäävät koululle pakolliseen harjoitteluun tehden enemmän ja vähemmän asianmukaisia tehtäviä, usein koulun tarpeita varten, ei niinkään maahanmuuttajanuoren omia tarpeita, työelämään tutustumista ja siihen integroitumista ajatellen. Opettajat kertovat syyn harjoittelupuutteeseen olevan liian usein työnantajan nihkeässä suhtautumisessa maahanmuuttajanuoriin.