Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Muutama ohje hirvenmetsästäjille

Metsähallituksen edustajat perustelevat ulkopuolisten metsästystä alueellamme jokamiehenoikeudella. Paikallisillakin on tämä oikeus. He lisäksi omistavat maat, joiden läpi kuljetaan valtion maille. Ulkopuolisten metsästäjien tulee saada maanomistajilta lupa kulkemiseen siinäkin tapauksessa, että mennään metsästämään valtion maalle. Lupaa ei useinkaan pyydetä.

Venäjän ja Suomen välillä on rajajärjestyssopimus, jossa metsästys on tarkkaan määritelty. Vaikka Norjan ja Suomen välillä ei sopimusta ole, raja-alueella metsästystä säätelevät metsästys-, maastoajoneuvo-, erämaa-, poronhoito-, raja ja muutamat muutkin lait sekä poronhoitosopimus ja poroaita-asetus.