Vesistöt: Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Me­hi­läis­so­pi­mus ar­vioi­ta­va uu­del­leen

Mehiläisprojektia markkinoitiin syksyllä 2017 mahtipontisilla tavoitteilla, jotka eivät ole toteutuneet. Tärkeimmältä tavoitteelta, säilyttää laajat erikoishoidon palvelut omassa sairaalassa, on Länsi-Pohja itse pudottanut pohjan pois yksityistämällä palvelunsa.

Mehiläiselle alku on ollut tuottoisa. Kunnille sen sijaan sairaanhoitopiirin somaattisen sairaanhoidon kustannukset ovat nousseet miljoonilla euroilla. Lisäksi kuntien kustannuksia nostaa ”sovintosopimus”, jossa erikoissairaanhoidon kustannukset muissa keskussairaaloissa siirtyivät Mehiläiseltä suoraan kuntien maksettavaksi.