Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Me­hi­läis­so­pi­mus ar­vioi­ta­va uu­del­leen

Mehiläisprojektia markkinoitiin syksyllä 2017 mahtipontisilla tavoitteilla, jotka eivät ole toteutuneet. Tärkeimmältä tavoitteelta, säilyttää laajat erikoishoidon palvelut omassa sairaalassa, on Länsi-Pohja itse pudottanut pohjan pois yksityistämällä palvelunsa.

Mehiläiselle alku on ollut tuottoisa. Kunnille sen sijaan sairaanhoitopiirin somaattisen sairaanhoidon kustannukset ovat nousseet miljoonilla euroilla. Lisäksi kuntien kustannuksia nostaa ”sovintosopimus”, jossa erikoissairaanhoidon kustannukset muissa keskussairaaloissa siirtyivät Mehiläiseltä suoraan kuntien maksettavaksi.