Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Likaamiselle loppu

Ilmaston lämpenemisestä koetaan ahdistusta, mutta vesistöjen saastuttaminen saa jatkua. Malmikaivosten jätevedet eivät pysy siellä, missä niitä syntyy, vaan ne lasketaan luonnonvesiin tai ne sotkeutuvat pohjavesiin.

Pohjavesiin päässeet saasteet eivät aina näy välttämättä heti, vaan viiveellä. Kaivostoiminta on saattanut jo päättyä tai se on siirtynyt muualle. Jätealtaat jäävät ikuisiksi riesoiksi tuleville sukupolville ja niiden lisäksi raiskatut alueet. Luonnonvesistöt, kuten joet ja purot muuttuvat likaviemäreiksi. Mistä sitten saamme puhdasta vettä?