Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Leimaantumisen pelko voi estää osallistumisen

Näkökulma

Erilaiset intressit aiheuttavat haasteita maankäytön suunnitteluun ja osallistamiseen. Suomessa maankäyttö- ja rakennuslaki asettavat ohjeet osallistamiselle, mutta käytännön toteutus vaihtelee hyvin paljon kuntien ja kaupunkien välillä. Osallistaminen on vahva ihanne, mutta ongelmia siinä on edelleen.

Oikeus osallistumiseen riippuu siitä, keneltä asiaa kysytään. Erityisesti alueet, jotka ovat julkisessa omistuksessa, ovat tietyllä tavalla kaikkien yhteistä omaisuutta. Myös käsitys siitä, onko osallistaminen viranomaisten ja luottamushenkilöiden vai yksittäisen ihmisen tai ryhmän vastuulla, jakaa mielipiteitä.