Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Jul­ki­nen puu­ra­ken­ta­mi­nen osana hii­li­neut­raa­liut­ta

Näkökulma

Suomen metsissä on puuta enemmän kuin missään muualla maailmassa asukasta kohden mitattuna. Tähän on päästy metsien käsittelyä koskevien strategisten päätösten ansiosta. Niiden turvin metsiemme vuotuinen kasvu on pystytty liki kaksinkertaistamaan reilussa 50 vuodessa. Metsien kestävällä käytöllä ja hoidolla on luotu hyvät edellytykset mekaanisen ja kemiallisen metsäteollisuuden kehitykselle maassamme.

Vaikka puuta jalostetaan huomattavia määriä, on sen kotimainen käyttö rakentamisessa suhteellisen vähäistä. Tuotetusta sahatavarasta menee vientiin yli 70 prosenttia ja uusista kerrostaloista puurakenteisten osuus on alle 10 prosenttia. Raaka-aineen saatavuuden näkökulmasta luvut voisivat olla aivan hyvin 65 ja 20. Vienti on hyväksi kansantaloudelle, eikä minkään muun suomalaisesta uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetun rakennusmateriaalin vientitulo ole samaa suuruusluokkaa kuin sahatavaran.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita