Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Jo­ki­yh­tiö toimii lakien mukaan

Olli-Pekka Salminen kommentoi kirjoituksessaan (LK 11.3.) Lapin Kansassa 9.3. julkaistua artikkelia, jossa kerrottiin neljän lappilaisen kalatalousalueen arvostelevan "karvalakkilähetystön" toimintaa. Salmisen kirjoituksessa on monia asioita, joita voisi tarkastella kriittisesti. Olennaisinta on varmistaa, ettei siitä synny lukijoille väärää käsitystä Kemijoki Oy:n toiminnan lainmukaisuudesta.

Kirjoituksen alussa on lainaus Lapin ely-keskuksen hakemuksesta, joka koskee voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamista. Toisin kun lainatusta osasta voi virheellisesti ymmärtää, Kemijoki Oy toteuttaa säntillisesti ja kaikilta osin lainvoimaisiin päätöksiin perustuvat kalataloudelliset velvoitteensa. Nämä velvoitteet ovat viranomaisen määräämiä ja valvomia.