Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jä­oi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Isä ei ole tu­ki­hen­ki­lö vaan van­hem­pi

Lapin sairaanhoitopiiri (Lsph) kieltää isien osallistumisen raskausajan neuvolapalveluihin. Kielto on ristiriidassa neuvolapalvelujen sisällön kanssa. Palvelut on tarkoitettu lasta odottaville perheille, ei vain odottaville äideille, ja palveluihin sisältyy vanhemmuuden ja perheen hyvinvoinnin tukeminen. Toinen vanhempi ei ole neuvolapalveluissa tukihenkilö, vaan lapsen vanhempi – asiakas kuten odottava äitikin.

Neuvolapalveluissa on aiemmin painotettu isän roolin tasavertaisuutta perheessä. On myös toivottu isien osallistumista heti alkuraskaudesta, eikä syyttä, tasavertainen osallistuminen raskausajasta lähtien on tutkimustenkin mukaan merkittävä tekijä perheen hyvinvoinnissa.