Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Ikääntyvät ihmiset voimavarana

Yhteiskunnallinen keskustelu ikääntyvistä ihmisistä on ollut hyvin negatiivissävytteistä. Ihmettelen tätä monestakin syystä. Tätä teemaa kannattaisi lähestyä hieman eri näkökulmista.

Ikääntyvät ihmiset ovat hyvin heterogeeninen väestöryhmä. Keskustelu heistä puhuttaessa kulminoituu turhan usein muun muassa raihnaisuuteen, avun tarpeeseen ja heikentyneeseen toimintakykyyn liittyviin seikkoihin. Keskustelua voisi ohjata positiivisemmatkin näkökulmat.