Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Ikään­ty­vät ihmiset voi­ma­va­ra­na

Yhteiskunnallinen keskustelu ikääntyvistä ihmisistä on ollut hyvin negatiivissävytteistä. Ihmettelen tätä monestakin syystä. Tätä teemaa kannattaisi lähestyä hieman eri näkökulmista.

Ikääntyvät ihmiset ovat hyvin heterogeeninen väestöryhmä. Keskustelu heistä puhuttaessa kulminoituu turhan usein muun muassa raihnaisuuteen, avun tarpeeseen ja heikentyneeseen toimintakykyyn liittyviin seikkoihin. Keskustelua voisi ohjata positiivisemmatkin näkökulmat.