Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Haloo, kuuluuko nuori?

Valtiontalouden tarkastusviraston julkaisu ”Nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuus ja etsivän nuorisotyön resurssit ja tehokkuus” toimi hyvänä esimerkkinä siitä, miten nuoret helposti nähdään vain tulevaisuuden veronmaksajina, joille pitäisi kiireellä saada tutkinto ja työpaikka. Julkaisussa todettiin, ettei työpajojen yksilö- ja työvalmennus vaikuttanut riittävästi nuorten työllistymiseen, minkä vuoksi toimintaa tulisi tehostaa niin, että se tukisi toisen asteen tutkinnon suorittamista.

Myös etsivää nuorisotyötä arvioitiin kustannustehokkuuden näkökulmasta; ohjaavia toimenpiteitä on ollut vähemmän, vaikka kustannukset ovat nousseet.