Suomen Nato-jäsenyys: Suomi ja Ruotsi ovat Naton tark­kai­li­ja­jä­se­niä – liit­ty­mis­pöy­tä­kir­jat on al­le­kir­joi­tet­tu

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Fy­sio­te­ra­peu­til­ta satsaus toi­min­ta­ky­kyyn

Suomi ikääntyy. Toimintakykyä lisääviä ja ylläpitäviä kuntoutuspalveluita kuten fysioterapiaa käytetään vielä vähän tarpeeseen nähden. Monelle fysioterapia näyttäytyy yhä ammatin alkuaikojen kaltaisena fysikaalisena hoitona, jossa asiakkaan rooli oli passiivinen. Modernissa fysioterapiassa asiakas on aktiivinen toimija ja terapian keskeisin sisältö on yksilöllisesti suunniteltu terapeuttinen harjoittelu.

Lihasvoima- ja liikuntaharjoittelu on tutkimusten valossa tehokkain kuntoutusmuoto moniin tuki- ja liikuntaelimistön ja sydän- ja verenkiertoelimistön vaivoihin. Jokainen haluaa pysyä itsenäisenä mahdollisimman pitkään. Panos omaan fyysiseen toiminta- ja liikkumiskykyyn kannattaa.