Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Avataan mai­se­maa

Metsähallitus totesi tiedotteessaan (19.11.): "Metsähallitus on ahertanut suositulla Napapiirin retkeilyalueella eduskunnan myöntämän erillismäärärahan turvin retkeilyrakenteita kuntoon. Nyt valmistui uusi ja komea 26-metrinen silta Könkäänsaaren ja Kielosaaen väliin. Kolmena viime vuotena reittirakenteita on uusittu. Huippusuositun alueen käyntimääräthän ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Viime vuonna Napapiirin retkeilyalueelle tehtiin yli 90 000 käyntiä."

Kaikki tuo on hyvä juttu retkeilylle. Retkeilyalueen vetovoimaa voitaisiin vielä kasvattaa reittien varsilla tehtävin maiseman avauksin. Entä rahoitus?