Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Akateeminen vapaus ja vastuu

Mannerheim-keskusteluun viitaten haluaisin tuoda esiin seikkoja akateemisesta vapaudesta ja vastuusta. Amerikan professoriliitto julkaisi asiasta lausunnon 1915: "Akateeminen vapaus koostuu kolmesta elementistä: tutkimuksen vapaus, opetuksen vapaus yliopistoissa (university or college) ja ilmaisuvapaus yliopistojen ulkopuolisissa asioissa."

Tämä tarkoittaa sitä, että professoreilla ja muulla yliopiston henkilökunnalla on kansalaisina oikeus osallistua keskusteluun tärkeinä pitämistään yhteiskunnallisista asioista. Isossa Britanniassa Opetuksen uudistamislaki 1988 ilmaisee asian näin: "Akateemisilla henkilöillä on lainpuitteissa oikeus kyseenlaistaa ja testata yleisiä totuuksia, ja esittää uusia ideoita sekä ristiriitoja tai epäsuosittuja mielipiteitä, vaarantamatta työpaikkaansa yai etujaan, joita heillä on instituutoissaan."