Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Liik­ku­va Lappia lähtee töihin – Suomen liik­ku­vin am­mat­tio­pis­to haluaa huo­leh­tia työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­nis­ta

Lappian työhyvinvoinnin opettaja Pekka Tiitinen on mielissään, kun opiskelijat saavat viedä työhyvinvoinnin osaamistaan työpaikoille.
Lappian työhyvinvoinnin opettaja Pekka Tiitinen on mielissään, kun opiskelijat saavat viedä työhyvinvoinnin osaamistaan työpaikoille.
Kuva: Jouni Valikainen

Ammattiopisto Lappian opiskelijat tuovat oman työhyvinvoinnin osaamisensa työpaikoille omilla työharjoittelujaksoillaan. Kyseessä on lukuvuoden kestävä kokeilu, jonka tulokset analysoidaan myöhemmässä vaiheessa. Kokeilusta saatavien kokemusten pohjalta toiminnasta luodaan pysyvä käytäntö.

Lappia ja Kemin kotihoito ovat jo sopineet yhteistyöstä.

– Opiskelija ja lähihoitaja voivat mennä yhdessä asiakkaan luokse. Opiskelija tuo yhdestä kahteen työkalua lähihoitajalle, joita hän voi käyttää oman työhyvinvoinnin tukemiseen, Lappian työhyvinvoinnin opettaja Pekka Tiitinen kertoo.

Myös opiskelija hyötyy yhteisistä kuvioista.

– Kun opiskelija saa tuotua uutta ajattelua ja osaamista työpaikalle, niin se myös voimistuttaa opiskelijaa.

Opiskelijat ovat suunnitelleet ohjelmaa yhdessä lähihoitajien kanssa.

– Kotihoidossa työntekijä voi tehdä yhdessä asiakkaan kanssa liikunnallisia harjoitteita. Siinä ei kulu yhtään enempää työaikaa. Se on oman itsensä huoltoa. Hoitajalla on päivän aikana useita asiakaskohtaamisia. Hänen pitää saada tauotettua työnsä oikealla tavalla, jotta ei tulisi kiireen tuntua. Tähän asiaan opiskelijat tuovat omat ratkaisunsa, Tiitinen sanoo.

Kotihoidon tehtävänä on turvata päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevien vanhusten, vammaisten, sairaiden ja lapsiperheiden selviytyminen muiden väestöryhmien kanssa tasavertaisesti.

Työhyvinvoinnin osaamista tuovat työpaikoille Lappian opiskelijat usealta eri alalta. Yksi työpaikoista on Metsä Groupin Kemin tehdas.

– Aluksi pidetään palaveri työntekijöiden ja opiskelijoiden kesken. He suunnittelevat yhdessä esimerkiksi taukojumpan ohjelman. Tarkoituksena on kehittää vanhoja käytäntöjä. Olisi hienoa, jos useat yrittäjät ottaisivat tämänkaltaisen palvelun itselleen, Tiitinen selvittää.

Opetushallitukselta on tullut Lappialle jo tässä vaiheessa mukavaa postia. He ovat olleet kiinnostuneita Lappian hankkeesta.

– Tällainen toiminta voi jatkossa tulla osaksi opetussuunnitelmaa, Pekka Tiitinen toivoo.

Ammattiopisto Lappiassa on jo vuosia kiinnitetty huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin. Oppilaitoksessa tuetaan monin eri tavoin opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta. Fyysinen aktiivisuus edistää oppilaiden opiskelukykyä.

Oppilaiden hyvinvoinnista huolehtii myös valtiovalta. Pääministeri Antti Rinteen hallitus esittää, että ensi vuoden valtion talousarvioehdotuksesta varataan Liikkuva opiskelu -ohjelmalle kahden miljoonan euron määräraha. Nykyiseen hallitusohjelmaan sisältyy Liikkuva koulu -kokonaisuuden laajentaminen eri ikävaiheisiin. Liikkuva koulu -kokonaisuus on jo laajentunut toiselle ja korkea-asteelle Liikkuva opiskelu -ohjelmana.