Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kysely: Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

Tilaajille

Lau­ri­la–­Tor­nio-ra­dan maas­to­työt jat­ku­vat syksyn – Säh­köis­tyk­sen ra­hoi­tus on vielä auki, vaikka pe­ri­aat­tees­sa vihreää valoa on saatu

Mittaryhmä kulkee Laurilasta Tornion Alatornion kirkon rantaan saakka ulottuvan rataosuuden maastotöissä. Kaakamojoen rautatiesillan kohdalla kolmen mittamiehen joukko tarkistaa vaaittamalla raideosuuden korkoja.

– Kolmen sadan metrin välein on mittauspisteitä, joista otamme uudet luvut kumpaankin suuntaan. Käytännössä tarkastamme vanhaa mittaperustaa, joka on aiemmin koottuna. Tämä maasto-osuus on helpommin toteutettavissa, kun alueelta on hyvät keilausaineistot ilmasta, kertoo ratatyövastaava Paavo Malkamäki.