Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ro­va­nie­mel­lä tänään ja kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Lap­pi­lais­seu­roil­le 175000 euroa valtion tukea

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille yhteensä 3,5 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Lappilaisseurat saavat tukirahaa 175000 euroa.

Seuratukea myönnettiin yhteensä 358 hankkeelle. Niistä uusia hankkeita on 246, kun 112 hanketta sai jatkoa aiemmalle tuelle. Avustukset kohdistuvat 63 eri kuntaan. Suurimmat yksittäiset tuet ovat 15 000 euroa.