Mainos

Lappian lo­gis­tiik­ka-alan kou­lu­tuk­seen uutta draivia

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle kuljetusalan ammattitutkinnon järjestämisluvan 1.1.2021 alkaen.

-

Lappiaan on hankittu uutta kalustoa logistiikka-alan opetukseen ja vielä hankinnassa on muun muassa simulaattori puutavaran lastaukseen.

– Lappialla on ollut logistiikan perustutkinnon (kuljetuspalvelut) järjestämisoikeudet 1.1.2018 lähtien. Silloin on aloitettu niin sanottu alalle tulo -koulutus, joka on kasvanut vetovoimaiseksi osaamisalaksi. Opiskelijamäärä on noussut jo lähes 90 opiskelijaan, kertoo logistiikka-alan kouluttaja Sampo Häkkinen.

Logistiikka-alan perustutkintokoulutuksen käynnistyttyä työelämältä tuli vahvaa viestiä tarpeista saada alalla jo oleville suunnattu ammattitutkinto, joka tarjoaisi osaamisen päivitystä kuljettajan työssä ja mahdollisuuden suorittaa ammattitutkinto. Koulutus koettiin tarpeelliseksi myös ammattikuljettajille, jotka haluavat vaihtaa työtehtäviään ja erikoistua eri osaamisalalle kuljetustoiminnoissa.

– Lappian toiminta-alueella on parhaillaan käynnissä hankesuunnittelu uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin. Toteutuessaan biotuotetehdas synnyttäisi uusia työpaikkoja myös metsänkorjuuseen ja kuljetuksiin. Lappiaan on hankittu Metsäteollisuuden kuljetusten osaamisalan opetukseen puutavara-auto ja hankinnassa on simulaattori puutavaran lastaukseen. Lisäksi logistiikka-alalle on palkattu yksi kouluttaja juuri metsäkuljetusten koulutusten valmisteluun ja toteutukseen, kertoo Häkkinen ammattiopiston valmisteluista ammattitutkinnon toteutukseen.

Lappia tekee laaja-alaista yhteistyötä alueen kuljetus- ja terminaalipalveluja tuottavien yritysten kanssa.

Kuljetusalan vahva toimija Pohjaset Oy on mukana muun muassa Lappian auto- ja logistiikka-alojen hanketoiminnassa ja myös logistiikka-alan ammatillisessa ohjausryhmässä.

– On todella hyvä asia, että saamme lähelle, toiminta-alueemme oppilaitokseen kuljetusalan ammattitutkinnon. Uusien kuljettajien kouluttamistarve on kova, kun valmistaudumme moniin suuriin hankkeisiin ja yhä enemmän tarvitsemme kuljettajiksi moniosaajia. Nyt korona-aikana ei missään tapauksessa saa vähentää koulutuksia. Poikkeusoloissa on huomattu, että tavaroiden pitää liikkua ja kuljetusala on elintärkeä, korostaa Pohjaset Oy:n myyntijohtaja Raimo Pohjanen.

Lappia tukee myös hanketoiminnalla kuljetusalan kehittämistä

Kuljetusalan toimijoille esitellään erilaisilla voimanlähteillä varustettua kuljetuskalustoa, käyttökokemuksia ja soveltuvuutta arktisiin olosuhteisiin.
Kuljetusalan toimijoille esitellään erilaisilla voimanlähteillä varustettua kuljetuskalustoa, käyttökokemuksia ja soveltuvuutta arktisiin olosuhteisiin.

Ammattiopisto Lappialla on käynnissä Raskaan kaluston vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönotto Lapissa -kehittämis- ja investointihankkeet. Niissä selvitetään vaihtoehtoisilla voimanlähteillä varustetun kuljetuskaluston soveltuvuutta Lapissa sekä edistetään uusien teknologioiden käyttöönottoa, uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja vähähiilisiä ratkaisuja kuljetus- ja logistiikka-alan ammatinharjoittamisessa.

Lappian auto- ja logistiikka-alalla suunnitellaan uusien oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti kierto- ja biotalouden ja arktisen kestävän talouden kehittämisessä Lapissa.  Alalle toteutetaan valitun vaihtoehtoisen voimanlähteen mukainen oppimisympäristö uusilla teknologisilla ratkaisuilla sekä laitteistojen, kuorma-auton ja sähkötrukin hankinta.

Ammattiopisto Lappiassa kuljetusalan koulutusratkaisuja, oppimisympäristöjä kehitetään laaja-alaisena yhteistyönä ja kumppanuuksina työelämän tarpeiden pohjalta.

Kuljetusalan ammattitutkinnon perusteet

Tutustu Lappian koulutuksiin 

-
  • Koulutuspäällikkö Markku Toratti
  • puh. 040 652 9536


  • Kouluttaja Sampo Häkkinen
  • Logistiikka-ala
  • puh. 040 486 4703