Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kolme uutta tar­tun­taa, Kai­nuus­sa todettu koronaa ul­ko­maa­lais­ten mar­jan­poi­mi­joi­den ryh­mäs­sä

Mainos

Lapin vihreä viikko esit­te­lee pieniä ja suuria lap­pi­lai­sia vih­rei­tä tekoja – ”Han­keyh­teis­työ­tä tehdään yli ra­ja-ai­to­jen”

Syys- ja lokakuun vaihteessa järjestettävä Lapin vihreä viikko on rakennettu yhteistyövoimin lappilaisten hanketoimijoiden kanssa. Luvassa on mielenkiintoisia oheistapahtumia, joissa Lapin kunnat ja toimijat pääsevät esittelemään vihreitä tekojaan, ideoitaan ja tuotteitaan.

Lapin vihreän viikon valmistelussa on ollut mukana seitsemän eri hankkeen toimijaa ympäri Lapin.” Jokainen on tervetullut osallistumaan vihreälle viikolle.”
Lapin vihreän viikon valmistelussa on ollut mukana seitsemän eri hankkeen toimijaa ympäri Lapin.” Jokainen on tervetullut osallistumaan vihreälle viikolle.”

Nyt viimeistään kannattaa laittaa 14.9.-2.10. kalenteriin ylös. Tällöin nimittäin Lapin liiton koordinoima Lapin vihreä viikko kutsuu kaikki Lapin kunnat ja muut toimijat järjestämään oheistapahtumia vihreän ja kestävän kehityksen ympärille. Lapin vihreä viikko on Euroopan unionin Green Week:in virallinen oheistapahtuma, jonka pääteema on tänä vuonna luonnon monimuotoisuus.

– Nyt jokaisella lappilaisella on mahdollisuus esitellä alueella tehtäviä hyviä käytänteitä. Tavoitteena on tuoda esille niin pieniä kuin suuriakin lappilaisia vihreitä tekoja, toimintamalleja ja tuotteita, Lapin liiton projektipäällikkö Eeva Erkinjuntti esittelee.

Oheistapahtumaksi käyvät erilaiset tilaisuudet, kuten työpaja, ohjattu kierros, esitys, näyttely, avoimet ovet, minimessut tai vaikkapa etätapahtuma verkossa. Osallistumaan kutsutaan kaikki alueelliset toimijat: oppilaitokset, yritykset, yhteisöt, yhdistykset, kaupungit, kunnat, klusterit.

– Kannustan ihan jokaista kuntaa ja toimijaa osallistumaan. Tavoitteena on saada pienetkin vihreät teot näkyviin. Voit esimerkiksi jakaa kuvan tai videon omista tai organisaatiosi ympäristöteoista hashtagin #lapinvihreäviikko kera, Erkinjuntti opastaa.

Euroopan komission ympäristöasioista vastaava pääosasto on järjestänyt vihreää viikkoa jo lähes 20 vuoden ajan, ja se on vuoden suurin tilaisuus, jossa voi keskustella Euroopan unionin ympäristöpolitiikasta. Tapahtuma virittää keskustelua eurooppalaisten, kansallisten ja paikallisten sidosryhmien välillä, ja tukee Euroopan laajuisen yhteistyön muodostumista, jonka piirissä jaetaan hyviä käytäntöjä.

Lapin vihreä viikko on yksi seitsemästä Suomessa järjestettävästä oheistapahtumasta. Viikko huipentuu perjantaina 2.10. viralliseen oheistapahtumaan Vihreä Lappi maailmankartalle yhteisvoimin -seminaariin.

– Nyt on hyvä hetki nostaa kaikkia niitä mahtavia ideoita, tuotteita ja toimintamalleja, joita Lapissa tehdään vihreän huomisen puolesta. Lapin vihreään viikkoon osallistuminen on myös hyvä keino kertoa, miten hienoa työtä on jo tehty alueellisesti, Erkinjuntti muistuttaa.

Vihreän kehityksen ohjelma

Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelma eli Green Deal on keskeinen eurooppalainen poliittinen linjaus ilmastokysymysten ja kestävän kehityksen keskeisistä asioista. Euroopan unioni tähtää siihen, että Eurooppa olisi ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, ensimmäisenä maanosana. Lapin vihreän viikon päättävässä seminaarissa käsitellään muun muassa sitä mitä Green Deal tarkoittaa Lapissa.

– Olemme lähteneet rakentamaan Lapin omaa vihreän kehityksen ohjelmaa, sillä vihreän kasvun -ajattelu tulee olemaan tulevaisuudessa suuressa roolissa. Lapin Green Dealin tavoitteena on luoda maakunnan sisäinen, vapaaehtoinen sopimus Lapin vihreästä kehityksestä. Sopimusasiakirjana toimii Lapin maakuntaohjelma eli Lappi-sopimus, jonka osaksi Lapin vihreän kehityksen ohjelma tulee, Lapin liiton kansainvälisten asioiden suunnittelija Kaarina Mäcklin kertoo.

– Erityisesti aluekehittämisen isossa kuvassa nämä teemat ovat todella tärkeitä. On myös tärkeää, että Lappi kantaa oman kortensa kekoon kestävän ja vihreän tulevaisuuden rakentamisessa. Lapin omalla Green Dealilla pyrimme määrittämään ne asiat, joilla olemme uskottavasti mukana ilmastovastuullisessa työssä tukien samalla ainutlaatuisen arktisen maakuntamme taloutta ja hyvinvointia.

Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hankkeessa Erkinjuntti ja projektikoordinaattorina toimiva Anna Suomalainen ovat valmistelleet ja tuoneet tietoa Green Dealista kunnille. Tästä myös syntyi ajatus Vihreän viikon järjestämisestä Lappiin.

– Green Dealin politiikka on isossa roolissa tulevan ohjelmakauden rahoituksien kriteereissä. Tämän takia on tärkeää jalkauttaa tietoa ja osallistaa kuntia, jolloin lisäämme alueen mahdollisuuksia hyödyntää sekä kansallisia että kansainvälisiä rahoituksia tulevalla ohjelmakaudella.

– Halusimme Lapille näkyvyyttä kansainvälisillä kentillä, joten lähdimme tekemään työtä ensin pienin askelin eli osallistumalla Euroopan unionin tapahtumaan alueellisella oheistapahtumalla. Lapin vihreän viikon tavoitteena on jakaa tietoa siitä, mitä hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja meillä täällä Lapissa on. Tämä näkyvyys helpottaa jatkossa kansainvälisiin verkostoihin pääsemistä, joissa liikkuu isot kehittämisrahat.

– Olemme iloisia siitä, että useat lappilaiset hanketoimijat, jotka tekevät töitä kestävyyden ja vihreyden puolesta ovat lähteneet innolla mukaan Lapin vihreän viikon järjestämiseen. Tehemä yhessä!, Erkinjuntti ja Suomalainen summaavat hymyillen.

”Hankkeiden tavoitteena on luoda konkreettisia keinoja, miten Lapista saadaan vihreämpi ja kestävämpi”, projektipäälliköt kertovat.
”Hankkeiden tavoitteena on luoda konkreettisia keinoja, miten Lapista saadaan vihreämpi ja kestävämpi”, projektipäälliköt kertovat.

Tiivis hankeyhteistyö Lapissa

Lapin vihreässä viikossa on mukana useita hankkeita eri puolilta Lappia, kuten Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hanke, APPROVE-hanke, GRUDE -hanke, VähäC - Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hanke, Kohti Kestäviä Hankintoja -hanke, Alueellinen elintarvikelogistiikka -hanke ja Case Sodankylä-Pudasjärvi -hanke. Jokainen hanketoimija näkee yhteistyön muiden kanssa tärkeänä ja kehittävänä.

– Kun kärsivällisyyttä riittää, saamme hankkeista kaikille hyödyllisiä työkaluja, joilla vähennetään hiilijalanjälkeä ja edistetään vihertaloutta ja aluetaloutta. Kaikki hankkeet linkittyvät toisiinsa, Alueellinen elintarvikelogistiikka -hankkeen projektipäällikkö Krista Stauffer kommentoi.

Mitä asioita kyseiset lappilaiset hankkeet sitten oikein tarkalleen kehittävät? Ja kuinka ne linkittyvät toisiinsa? Projektipäälliköt avaavat tätä puolta.

– Sodankylän ja Kittilän kuntien yhteisessä Alueellinen elintarvikelogistiikka -hankkeessa päätavoitteena on luoda uudenlainen lähitoimijoiden ja lähituotteiden varaan rakentuva elintarviketuotannon logistinen järjestelmä. Olemme tuottaneet ostajien eli ravintoloiden ja lappilaisten tuottajien välisen kohtaamisalustan, josta löytyy samalla myös alueen logistiikkatoimijat, Stauffer esittelee hankettaan.

Alueellinen elintarvikelogistiikka -hanke on tehnyt yhteistyötä muuan muassa projektipäällikkö Merja Aholan Case Sodanylä-Pudasjärvi –lähiruokahankkeen sekä Mika Uiton Kohti Kestäviä Hankintoja -hankkeen kanssa.

– Olemme luoneet mallin julkisen joukkoruokailun mahdollisuuksista edistää lähiruuanmenekkiä. Kun ruokatuotannon toimintoja kehitetään siten, että pienempiäkin eriä kyetään vastaanottamaan ja sisällyttämään keittiön erilaisiin prosesseihin tehokkaasti, voidaan paikallisten tuotteiden saatavuutta parantaa, projektipäällikkö Ahola kertoo.

Mika Uiton luotsaama Kohti Kestäviä Hankintoja -hanke on taas Itä-Lappiin ja koko Lapin maakuntaan keskittyvä hanke, jonka tarkoituksena on luoda vähähiilisiä- ja talousvaikutuslaskelmia suorittava digitaalinen työkalu.

– Sen avulla niin kansalaiset kuin kuntapäättäjätkin voivat nähdä, miten lähituotannon laajempi hyödyntäminen luo hyvinvointia omalle alueelle. Olemme käyttäneet hyödyksi esimerkiksi Merjan tekemiä päättäjille ja keittiölle tarkoitettuja ohjekirjoja, sillä materiaalit olivat niin hyvät. Olemme tehneet yhteistyötä myös muiden hankkeiden, kuten VähäC:n kanssa, esittelee Uitto.

Projektipäällikkö Sari Leinosen VähäC-hankkeen tarkoituksena on edistää vähähiilistä ajattelua ja toimintojen suunnittelua Itä-Lapin alueella. Vähiilisyystrategian valmistelutyö on käynnistynyt Kemijärvellä, Savukoskella, Sallassa, Pelkosenniemellä ja Posiolla yhteistyössä hankkeen päättäjien kanssa. Myöhemmin mukaan osallistetaan myös kuntalaiset ja alueen yrittäjät.

– Parhaimmillaan vähähiilisyystyö luo puitteet kestävälle lappilaiselle elämäntavalle ja lisää alueen elin- ja vetovoimaa, Leinonen summaa.

Lisäksi mukana Lapin vihreällä viikolla on Reeta Sipolan ja Kalle Santalan luotsaama Grude – Green Rural Economy, joka on vihreän talouden tiedonvälityshanke. Se toteutetaan Pohjois-Suomen lisäksi Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa.

– Keräämme vihreän talouden hyviä käytänteitä verkkosivustolle kuntia ja yrityksiä varten. Tavoitteenamme on myös luoda kansainvälinen vihreän talouden verkosto hankkeen aikana. Kolme pääteemaamme ovat arktinen bioenergia, sininen talous sekä kestävät yhteisöt, Sipola esittelee.

Myös Lapin liiton APPROVE-hanke osallistuu vihreälle viikolle. Hankkeen tavoitteena on uusiutuvan energian hankkeiden tukeminen Lapin maakunnan sisällä. Hanketta pyörittävät projektipäällikkö Eero Purontaus ja koordinaattori Juho Kähkönen.

– Lapissa yhteistyötä tehdään yli raja-aitojen. Vaikka meitä on pieni porukka, olemme saaneet aikaan uskomattoman paljon. Kansainväliselläkin tasolla Lapin tiivis toimijayhteistyö on pantu merkille positiivisella tavalla. Teemme töitä yhdessä koko Lapin eteen, Erkinjuntti summaa.

Haasteena asennemuutos

Suurimmaksi haasteeksi useimmat hankkeiden projektipäälliköt nostavat työssään sen, kuinka ajatukset ja asenteet saataisiin yleisesti muutettua siihen suuntaan, että kasvu syntyy vihreistä teoista.

– Tulisi nähdä, että vihreydessä on mahdollisuuksia, eikä niin, että jarrutetaan kaikin voimin ja yritetään pysyä kiinni siinä vanhassa, Reeta Sipola Grude-hankkeesta muistuttaa.

Erkinjuntin mukaan tämän vuoden Lapin vihreällä viikolla tavoitellaan myös sitä, että alueen toimijat huomaavat mitä vihreitä tekoja Lapissa jo tehdään ja toisaalta mitä mahdollisuuksia teema meille tuo.

– Lapista löytyy valtavasti potentiaalia. Turha vaatimattomuus tulisi heittää pois ja olla rohkeasti edelläkävijä. Lappia kannattaa ehdottomasti tuoda esille, ja onkin hienoa, että juuri näin voimme tehdä Euroopan komission tapahtuman yhteydessä, sanoo Mäcklin.

– Lämpimästi tervetuloa osallistumaan!

-

Lisätietoja:

Eeva Erkinjuntti, projektipäällikkö, eeva.erkinjuntti@lapinliitto.fi

Anna Suomalainen, projektikoordinaattori, anna.suomalainen@lapinliitto.fi

Lapin vihreän viikon oheistapahtumasivu >>

EU:n Green Weekin verkkosivut >> 

Lapin vihreässä viikossa mukana olevat hankkeet:

-