Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Tilaajille

Lapin mat­kai­lu elää nyt äl­lis­tyt­tä­vän kasvun aikaa – myös pai­kal­lis­ten arjen on toi­mit­ta­va, muis­tut­taa tutkija

Kansainväliset matkailijat haluavat nyt Lappiin, ja sillä on sekä hyviä että huonoja seurauksia. Paikallisten hyvinvointi on matkailun kannalta hyvin tärkeää.

Lapin matkailu on kasvanut rajusti parin viime vuoden aikana, ja erityisen kovaa kasvu on ollut kansainvälisen kysynnän osalta. Matkailun kokonaiskysyntä on Lapissa alueellisen matkailutilinpidon mukaan 932 miljoonaa euroa, ja ulkomaista rahaa tästä on lähes 400 miljoonaa.

Tutkijat näkevät kehityksen pääasiassa myönteisenä.