Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Kunnanjohtajat: Päivi Kontio joh­ta­maan Uts­jo­kea

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin lin­tu­tie­teel­li­nen yh­dis­tys va­lit­tiin vuoden lin­tuyh­dis­tyk­sek­si: esi­mer­kil­li­siä kar­toi­tuk­sia ja ak­tii­vis­ta ylei­sö­toi­min­taa

Akseli Myllyneva vetää Lapin lintutieteellisen yhdistyksen nuorisojaostoa.
Akseli Myllyneva vetää Lapin lintutieteellisen yhdistyksen nuorisojaostoa.
Kuva: Jyrki Mäkelä

BirdLife Suomi on valinnut vuoden 2021 lintuyhdistykseksi Lapin lintutieteellisen yhdistyksen. Valinta perustuu esimerkillisesti toteutettuihin lintukartoituksiin laajalla toimialueella sekä aktiiviseen yleisötoimintaan.

Valinnan perusteluissa todetaan, että Lapin lintutieteellinen yhdistys on vuodesta toiseen toteuttanut esimerkillisesti lintukartoituksia huolimatta siitä, että yhdistyksen toimialue on hyvin suuri. Siihen kuuluu Lapin maakunta Meri-Lappia lukuun ottamatta.

Esimerkiksi tietyn lajin esiintymistä kartoittavat Vuoden lintu -hankkeet on suunniteltu hyvissä ajoin, niistä on tiedotettu selkeästi ja tuloksilla on saatu kattava kuva kyseisen lajin esiintymisestä koko Lapin alueella.

Yhdistys on myös järjestänyt runsaasti opastettuja retkiä sekä muita yleisötapahtumia. Esimerkiksi Lasten lintuviikolla toukokuussa on tehty kymmeniä koululaisretkiä, ja uusille harrastajille tarkoitetuilla lintuharrastuskursseilla on ollut useamman kerran yli sata osallistujaa.

Lapin asukaslukuun suhteutettuna myös Pihabongaukseen ja muihin valtakunnallisiin lintutapahtumiin on alueella osallistuttu aktiivisesti.

Viime vuodesta lähtien yhdistyksessä on toiminut myös nuorisojaosto, jota luotsaa viime syksynä vuoden nuoreksi lintuharrastajaksi valittu Akseli Myllyneva.

BirdLife Suomi on Suomen lintuyhdistysten keskusjärjestö, jolla on 30 jäsenyhdistystä. Vuoden lintuyhdistys on nimetty vuodesta 1980 lähtien.

Yhdistys

Lapin lintutieteellinen yhdistys

BirdLife Suomen jäsenyhdistys.

Perustettu vuonna 1973.

Tällä hetkellä noin 400 jäsentä.

Puheenjohtaja Olli-Pekka Karlin.

Valittu vuoden lintuyhdistykseksi aiemmin vuonna 1999.