Suomen Nato-jäsenyys: Suomi ja Ruotsi ovat Naton tark­kai­li­ja­jä­se­niä – liit­ty­mis­pöy­tä­kir­jat on al­le­kir­joi­tet­tu

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­jan­pai­kat tulevat pian si­säi­seen hakuun – va­lin­nat tehdään an­sio­ver­tai­lul­la

Hyvinvointialueen johtaja valittiin avoimen haun jälkeen aluevaltuuston toimittamalla vaalilla.

Muut johtajanvirat aiotaan täyttää sisäisessä haussa, mikä tarkoittaa, että hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö voi hakea paikkoja. Tehtäviä laitetaan auki joko haettavaksi tai ilmoittautumismenettelyllä. Valinnat tehdään ansiovertailun perusteella.