Mainos

Lapin AMKn uusista YAMK-kou­lu­tuk­sis­ta val­mis­tuu rau­dan­lu­jia di­gi­osaa­jia – ”Tämä on en­sim­mäi­nen kerta, kun digi- ja da­ta­tai­dot nos­te­taan omiksi kou­lu­tu­soh­jel­mik­seen”

Kevään yhteishaussa Lapin ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan ilmestyy kaksi uutta YAMK-koulutusohjelmaa: digitaalisten terveyspalvelujen ja hyvinvointiteknologian asiantuntija -koulutus sekä tiedolla johtamisen asiantuntija -koulutus. Molemmat koulutukset toteutetaan virtuaalikampuksella ja ne tähtäävät digitaitojen kehittämiseen eri toimialoilla.

Lapin AMK:n uudet YAMK-koulutusohjelmat, eli digitaalisten terveyspalvelujen ja hyvinvointiteknologian asiantuntija -koulutus sekä tiedolla johtamisen asiantuntija -koulutus järjestetään ammattikorkeakoulun virtuaalikampuksella. ”Vain aloituspäivät pidetään paikan päällä Rovaniemellä ja Kemissä elokuun 2020 lopulla”, kertoo Lapin AMK:n yliopettaja Heli Väätäjä.
Lapin AMK:n uudet YAMK-koulutusohjelmat, eli digitaalisten terveyspalvelujen ja hyvinvointiteknologian asiantuntija -koulutus sekä tiedolla johtamisen asiantuntija -koulutus järjestetään ammattikorkeakoulun virtuaalikampuksella. ”Vain aloituspäivät pidetään paikan päällä Rovaniemellä ja Kemissä elokuun 2020 lopulla”, kertoo Lapin AMK:n yliopettaja Heli Väätäjä.

Teknologinen kehitys on tuonut uudenlaisia osaamistarpeita työmarkkinoille. Monilla aloilla työntekijän on kyettävä paitsi hyödyntämään, myös suunnittelemaan, kehittämään ja arvioimaan teknologisia ratkaisuja ja toimintamalleja, mikäli mielii menestyä työssään. Tämä tiedetään myös Lapin ammattikorkeakoulun Master Schoolissa, jossa koulutussisältöjä on räätälöity digiaikaan sopivaksi.

Kevään yhteishakuun tulee nyt kaksi uutta, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävää koulutusta: digitaalisten terveyspalvelujen ja hyvinvointiteknologian sekä tiedolla johtamisen asiantuntija -koulutus.

– Molemmissa keskitytään opiskelijoiden teknologisten taitojen kehittämiseen. Ensimmäistä kertaa digi- ja datataidot nostetaan omiksi koulutusohjelmikseen, kommentoi Lapin AMK:n yliopettaja Satu Elo.

Elon luotsaama, digitaalisten terveyspalvelujen ja hyvinvointiteknologian asiantuntija -koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- tai liikunta-alan asiantuntijoille. Tiedolla johtamisen asiantuntija -koulutukseen voi puolestaan hakeutua melkeinpä alasta riippumatta, jos on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon, opistoasteen tutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon.

– Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen vahvuus on siinä, että opiskelijoilla on jo aikaisempi tutkinto ja he ovat useimmiten myös työelämässä. Siten he pystyvät tuomaan oman osaamisensa mukanaan opiskeluun ja vastaavasti myös soveltamaan oppimaansa omien organisaatioiden arjessa, tiedolla johtamisen asiantuntija -koulutuksen yliopettaja Heli Väätäjä toteaa.

YAMK-koulutusohjelmien opintoihin kuuluu verkkoluentoja, ryhmätyöskentelyä, itsenäistä työtä sekä verkko-ohjattua työskentelyä. ”Opiskelu onnistuu myös työn ohessa”, kertoo Lapin AMK:n yliopettajat Satu Elo.
YAMK-koulutusohjelmien opintoihin kuuluu verkkoluentoja, ryhmätyöskentelyä, itsenäistä työtä sekä verkko-ohjattua työskentelyä. ”Opiskelu onnistuu myös työn ohessa”, kertoo Lapin AMK:n yliopettajat Satu Elo.

Digiosaajia terveys- ja hyvinvointialalle

Digitaalisten terveyspalvelujen ja hyvinvointiteknologian asiantuntija -koulutus tähtää siihen, että terveys- ja hyvinvointialoilla jo laajalti käytössä olevat uudet teknologiat tulisivat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alojen ammattilaisille yhä tutummiksi. Sen myötä myös kynnys teknologioiden haltuunottoon madaltuu.

– Sosiaali- ja terveysaloilla työntekijöiden täytyy nykyään osata suunnitella, kehittää ja arvioida teknologiaa hyödyntävien toimintamallien vaikuttavuutta ja käyttäjälähtöisyyttä, jotta pystytään kehittämään myös uusia palveluinnovaatioita. Siksi näiden taitojen kasvattaminen on erittäin tärkeää, Elo tähdentää.

Lisäksi koulutus tarjoaa opiskelijoille valmiuksia esimies- ja johtamistyöhön sekä työelämän kehittämiseen tutkimuksellisista lähtökohdista. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija osaisi analysoida, seurata ja kehittää oman alansa toimintaa ajankohtaiseen, kansalliseen ja kansainväliseen tietoon nojaten.

– Tämän koulutuksen avulla opiskelija saa valmiudet toimia teknologisia taitoja vaativissa suunnittelu- ja käyttöönottotehtävissä aina esimiestasolle asti. Samalla opiskelu vahvistaa myös aiemmin hankittuja tietoja ja taitoja sekä antaa valmiuksia myös terveys- tai hyvinvointialan yrittäjänä toimimiseen, Elo yllättää.

Datan tuntijoita kaikille aloille

Dataa kertyy organisaatiossa kuin organisaatiossa. Digitalisaatio, koneoppiminen ja analytiikan kehitys mahdollistavat datan hyödyntäminen, mikä puolestaan luo tarpeen datan hyödyntämisen, jolloin tietoon pohjautuva johtamine tulee mahdolliseksi. Data-asiantuntijoita tarvitaan kutakuinkin kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimenkuvissa. Lapin ammattikorkeakoulun Master School vastaa tähän tarpeeseen monialaisella ja eri koulutustaustoista tuleville opiskelijoille suunnatulla, tiedolla johtamisen asiantuntija -koulutuksella.

– Tiedon ja tietolähteiden määrä lisääntyy kovaa vauhtia. Yrityksille ja organisaatioille data ja sen käyttö on resurssi, joka voidaan valjastaa muun muassa osaksi strategista kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Niinpä ne asiantuntijat, jotka osaavat käyttää dataa niin liiketoiminnassa, innovoinnissa kuin päätöksenteossakin, tulevat lähivuosina olemaan yhä merkittävämmässä roolissa kaikilla toimialoilla, Väätäjä korostaa.

Tiedolla johtamisen asiantuntija -koulutusohjelmasta valmistuu juuri sellaisia, datan ja siitä saatavan tiedon hyödyntämiseen paneutuneita asiantuntijoita.

– Tässä koulutuksessa syntyy aivan uutta osaamista tiedon hyödyntämisen tavoista. Tietoa tarkastellaan yrityksen ja organisaation voimavarana, mikä auttaa vahvistamaan johtamisosaamista, tiedon hyödyntämisen asiantuntijuutta sekä dataan pohjautuvaa kehittämisosaamista, Väätäjä havainnoi.

Monialaista digioppimista

Kahden uuden YAMK-koulutusohjelman sisällöt ja rakenteet ovat linjassa keskenään: koulutukset toteutetaan monialaisesti virtuaalikampuksella, eli nykyaikaisessa, verkkopohjaisessa opiskeluympäristössä, joka mahdollistaa sekä verkostoitumisen että osaamisen kehittämisen yhdessä opiskelutovereiden kanssa.

– Opiskelijat tulevat työskentelemään eri ammattiryhmien edustajien kanssa. Monialaisessa yhteisössä opiskelulla on kauaskantoisia vaikutuksia, jotka heijastuvat positiivisesti työelämään, Elo tietää.

Opiskelussa käytetään tutkivaa oppimista ja ratkotaan todellisia ongelmia. Opintoihin kuuluu verkkoluentoja, ryhmätyöskentelyä, itsenäistä työtä sekä verkko-ohjattua työskentelyä.

– Suurin osa opiskelijoista opiskelee työn ohessa. Toki opintojen edistymistä voi helpottaa esimerkiksi se, jos pystyy varaamaan itselleen päivän tai pari viikossa, jolloin keskittyy vain opiskeluun, Väätäjä vinkkaa.

Tutkinnon suorittamisen kesto vaihtelee yksilöllisesti. Tyypillisesti kouluttautuminen vie noin puolitoista vuotta, mutta liikkumavaraa löytyy. Lapin AMK:n kaikkia koulutusohjelmia määrittää itseohjautuvuus ja joustavuus. Koulutuksiin hakeudutaan ennen kaikkea oman inspiraation ja kehittymishalun ohjaamana.

– Nämä koulutukset sopivat kaikille, joilla on intoa ja halua kehittää omaa osaamistaan teknologian osa-alueella. Tiedolla johtamisen asiantuntijoille ja hyvät digitaaliset taidot omaaville työntekijöille on tarvetta alasta riippumatta. Siksi toivommekin näiden koulutusten tavoittavan kaikki itsensä ja organisaatioidensa kehittämisestä kiinnostuneet hakijat, Elo ja Väätäjä sanovat.


Lapin AMK Master Schoolin YAMK-koulutukset ja hakeminen:


Suomenkielisiin koulutuksiin haetaan kevään yhteishaussa 18.3. - 1.4.2020. Haku tapahtuu soitteessa: www.opintopolku.fi.

Englanninkielisen MBA-ohjelman haku järjestetään vuosittain maaliskuussa. Haku tapahtuu osoitteessa: www.studyinfo.fi.


Lapin AMK:n kevään 2020 yhteishaussa mukana olevat YAMK-koulutukset:


Agrologi YAMK 

Luonnonvarojen älykäs johtaminen: Rovaniemi & virtuaalikampus.

Digiajan palvelujohtaminen: virtuaalikampus. Tiedolla johtamisen asiantuntija: virtuaalikampus


Fysioterapeutti YAMK 

Digitaalisten terveyspalvelujen ja hyvinvointiteknologian asiantuntija: virtuaalikampus. Hyvinvointiosaamisen johtaminen: Rovaniemi & virtuaalikampus.

Digiajan palvelujohtaminen: virtuaalikampus.

Tiedolla johtamisen asiantuntija: virtuaalikampus


Geronomi YAMK 

Digitaalisten terveyspalvelujen ja hyvinvointiteknologian asiantuntija: virtuaalikampus. Hyvinvointiosaamisen johtaminen: Rovaniemi & virtuaalikampus.

Sosiaalialan osaamisen johtaminen: Kemi & virtuaalikampus.

Digiajan palvelujohtaminen: virtuaalikampus. Tiedolla johtamisen asiantuntija: virtuaalikampus.


Insinööri YAMK 

Teollisuuden verkostojohtaminen: Kemi & virtuaalikampus.

Tiedolla johtamisen asiantuntija: virtuaalikampus.

Luonnonvarojen älykäs johtaminen: Rovaniemi & virtuaalikampus.

Digiajan palvelujohtaminen: virtuaalikampus.


Liikunnanohjaaja YAMK 

Digitaalisten terveyspalvelujen ja hyvinvointiteknologian asiantuntija: virtuaalikampus. Hyvinvointiosaamisen johtaminen: Rovaniemi & virtuaalikampus.

Digiajan palvelujohtaminen: virtuaalikampus.

Tiedolla johtamisen asiantuntija: virtuaalikampus.


Metsätalousinsinööri YAMK 

Luonnonvarojen älykäs johtaminen: Rovaniemi & virtuaalikampus.

Digiajan palvelujohtaminen: virtuaalikampus.

Tiedolla johtamisen asiantuntija: virtuaalikampus.


Restonomi YAMK 

Matkailualan osaamisen johtaminen: Rovaniemi & virtuaalikampus.

Digiajan palvelujohtaminen: virtuaalikampus.

Tiedolla johtamisen asiantuntija: virtuaalikampus.


Sairaanhoitaja YAMK 

Digitaalisten terveyspalvelujen ja hyvinvointiteknologian asiantuntija: virtuaalikampus. Hyvinvointiosaamisen johtaminen: Rovaniemi & virtuaalikampus.

Digiajan palvelujohtaminen: virtuaalikampus.

Tiedolla johtamisen asiantuntija: virtuaalikampus.


Sosionomi YAMK 

Sosiaalialan osaamisen johtaminen: Kemi & virtuaalikampus.

Digiajan palvelujohtaminen: virtuaalikampus.

Tiedolla johtamisen asiantuntija: virtuaalikampus.


Terveydenhoitaja YAMK 

Digitaalisten terveyspalvelujen ja hyvinvointiteknologian asiantuntija: virtuaalikampus. Hyvinvointiosaamisen johtaminen: Rovaniemi & virtuaalikampus.

Digiajan palvelujohtaminen: virtuaalikampus.

Tiedolla johtamisen asiantuntija: virtuaalikampus.


Tradenomi YAMK 

International Business Management: Tornio & virtuaalikampus.

Liiketoimintaosaamisen johtaminen: Rovaniemi & virtuaalikampus.

Digiajan palvelujohtaminen: virtuaalikampus.

Tiedolla johtamisen asiantuntija: virtuaalikampus.


Lisätietoja: www.lapinamk.fi/masterschool