Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Lapille his­to­rial­li­nen muut­to­voit­to – Ter­vo­laan li­säys­tä seit­se­män hen­ki­löä

Vuonna 2021 Lapin muutettiin aiempaa hanakammin. Tilastokeskuksen tuoreiden tilastojen mukaan Lappi sai Suomen sisäistä muuttovoittoa 86 henkilöä. Suurin osa muuttajista oli tänäkin vuonna työikäisiä (20–59-vuotiaita), joita Lappiin muutti viime vuonna 4 510 henkilöä muualta Suomesta. Heistä naisia oli 54 prosenttia ja miehiä 46 prosenttia.

Vuonna 2021 Lappiin kirjattiin 6 058 muuttoa muualta Suomesta ja 769 muuttoa ulkomailta. Muualta Suomesta Lappiin muutettiin eniten Pohjois-Pohjanmaalta (1 753) ja Uudeltamaalta (1 590). Ulkomailta Lappiin eniten muutettiin Ruotsista (142), Libanonista (62) ja Venäjältä (44). Ulkomaalaiset mukaan luettuna muuttovoittoa tuli 572 henkilöä.

Muuttovoittoa vuonna 2021 Lapin kunnista sai Inari (136 hlöä), Kittilä (126 hlöä), Rovaniemi (65 hlöä), Pello (50 hlöä), Muonio (39 hlöä), Pelkosenniemi (13 hlöä), Savukoski (7 hlöä), Tervola (7 hlöä), Ylitornio (5 hlöä), Tornio (3 hlöä), Simo (1 hlö) ja Kolari (1 hlö). Lapin sisäisiä muuttoja kirjattiin 3 299 kappaletta.

Lappiin muuttojen määrä on ollut viime vuodet kasvussa. Esimerkiksi vielä 2010 Lappiin muutti 4 786 henkilöä, mutta vuosina 2015–2018 ylitettiin joka vuosi viiden tuhannen muuton raja.