kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

Tähtijuttu: Kop­pi­mön­ki­jät ovat syr­jäyt­tä­neet mo­po­au­tot nuo­ri­son lii­ken­ne­vä­li­nee­nä

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Tilaajille

Kysely: Työt­tö­myys huo­let­taa lähes joka kol­mat­ta ra­ja-alueil­la asuvaa ja vi­ran­omais­ten ko­ro­na­tie­dos­tus­ta pi­de­tään ris­ti­rii­tai­se­na

75 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heidän mahdollisuutensa liikkua yli rajojen ovat heikentyneet erittäin paljon.
75 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heidän mahdollisuutensa liikkua yli rajojen ovat heikentyneet erittäin paljon.
Kuva: Tuulikki Kourilehto

Lähes 80 prosenttia Pohjoismaiden raja-alueilla asuvista ja toimivista henkilöistä kokee, että koronavirus on rajoittanut merkittävästi rajat ylittävää liikkuvuutta, selviää Pohjoismaisen rajaesteneuvoston teettämästä kyselytutkimuksesta.

Kolme viidestä vastaajasta oli sitä mieltä, että maat ovat jättäneet raja-alueet liian vähälle huomiolle ja neljä viidestä vastaajasta pitää viranomaisten koronatiedostusta ristiriitaisena.