Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Tilaajille

Kysely: Työt­tö­myys huo­let­taa lähes joka kol­mat­ta ra­ja-alueil­la asuvaa ja vi­ran­omais­ten ko­ro­na­tie­dos­tus­ta pi­de­tään ris­ti­rii­tai­se­na

75 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heidän mahdollisuutensa liikkua yli rajojen ovat heikentyneet erittäin paljon.
75 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heidän mahdollisuutensa liikkua yli rajojen ovat heikentyneet erittäin paljon.
Kuva: Tuulikki Kourilehto

Lähes 80 prosenttia Pohjoismaiden raja-alueilla asuvista ja toimivista henkilöistä kokee, että koronavirus on rajoittanut merkittävästi rajat ylittävää liikkuvuutta, selviää Pohjoismaisen rajaesteneuvoston teettämästä kyselytutkimuksesta.

Kolme viidestä vastaajasta oli sitä mieltä, että maat ovat jättäneet raja-alueet liian vähälle huomiolle ja neljä viidestä vastaajasta pitää viranomaisten koronatiedostusta ristiriitaisena.