Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Kuun­te­le jäl­leen­ra­ken­nus 2.0 osa 2. Kas­va­tus: ny­kyi­nen luon­to­kas­va­tus on vanhan kou­lu­maail­man vir­hei­den kor­jaa­mis­ta.

Seitsemäsluokkalainen Unna Eteläinen ja yhdeksäsluokkalainen Petrus Heikkilä.
Seitsemäsluokkalainen Unna Eteläinen ja yhdeksäsluokkalainen Petrus Heikkilä.
Kuva: Tapio Nykänen

Seitsemäsluokkalainen Unna Eteläinen ja yhdeksäsluokkalainen Petrus Heikkilä ovat sukupolvea, joka kasvaa vauraaseen mutta ympäristökriisien vaurioittamaan maailmaan.

He joutuvat opettelemaan uudenlaisen tavan suhtautua sekä ympäristöön että energiaan, jonka käyttö on synnyttänyt ongelmat.

Apulaisprofessori Ilkka Ratinen vastaa kestävyys- ja luontokasvatuspainotteisesta luokanopettajaopettajankoulutuksesta Lapin yliopistossa. Ratinen sanoo, että nykyinen luontokasvatus on osittain vanhan koulumaailman virheiden korjaamista.

Edelliset sukupolvet kasvatettiin kuluttajakansalaisiksi loputtoman fossiilienergian maailmaan, mikä on osasyynä koko ympäristökriisiin.

Nuorten kasvattaminen on sikäli helppoa, että he eivät ole ehtineet luutua tapoihinsa. Ilmastonmuutosta eivät voi kuitenkaan hillitä vain lapset ja nuoret.

Suomen Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen on tutkija mutta myös vanhempien sukupolvien kasvattaja. Yksi hänen tehtävistään on saada päätöksentekijät ymmärtämään, miten kiireisen ongelman äärellä olemme.

Jälleenrakennus 2.0. -podcastin toisessa osassa puhutaan kasvamisesta ja kasvattamisesta ja pureudutaan entistä syvemmälle myös siihen, mitä ilmastonmuutokselle voi Lapissa tehdä.

Sarjan ensimmäisen osan voit kuunnella tästä: