Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kun­tou­tus­psy­ko­te­ra­pias­ta oi­kais­tua tietoa – "Lain kohta lienee jäänyt laa­jal­ti Lapissa huo­maa­mat­ta"

Lapin Kansa kirjoitti (10.4.) aiheellisesti, että Lapissa eivät kuntoutuspsykoterapiaa tarvitsevat tahdo sitä saada. Artikkelissa mainittiin, ettei psykoterapia kuulu perusterveydenhuoltoon. Terveydenhuoltolaissa todetaan, että kunnan on järjestettävä sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus, johon myös kuntoutuspsykoterapia kuuluu.

Lain kohta lienee jäänyt laajalti Lapissa huomaamatta, koska psykoterapiaa vain harvat järjestävät. Laissa todetaan kunnan velvollisuudeksi myös kuntoutussuunnitelman laatiminen, joka on tehtävä myös kun terapian maksaa Kela. Lappilaiset erottuvat ikävästi Kelan kuntoutuspsykoterapian saajien määrässä. Kelan psykoterapiaa sai 932 lappilaista 2020, heistä rovaniemeläisiä oli 567, kemiläisiä 69 ja torniolaisia 41. He muodostivat yhteensä 73 prosenttia lappilaisista psykoterapiaa saaneista eli psykoterapiaa saa etupäässä kaupungeissa.