Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Kuk­ko­lan­kos­kel­la nousi yl­lät­tä­vä kiista ka­las­tuk­ses­ta – maan­omis­ta­ja ei halua punt­ti­pyy­tä­jiä omalle ran­nal­leen

Maanomistaja ei halua punttikalastajia omalle tontilleen perinnekalastajien viereen.

Kukkolankoskelle pystytettiin maanantaina ennen lohestuksen alkua maanomistajan kieltokyltit. Jylhänrannan tilan omistavan Palot -yhtiöt Oy:n Antti Palo on kypsynyt edellisinä kesinä yksityisalueelle tulleiden vapakalastajien toimintaan.

Perinnekalastuksen apajapaikoille Kukkolan osakaskunta rakentaa joka kesä krenkut ja mertojen padot. Viime vuosina pääosin ns. punttikalastajat ovat tulleet rantaan aivan krenkkujen läheisyyteen ja osin krenkuillekin. Perinnekalastajat pitävät ns. punttikalastusta vahingollisena kaloille ja kokevat, että siitä on myös haittaa perinteiselle kalastukselle.