Koulun pihat tyhjänä ainakin kuu­kau­den

Etäopiskelu vaatii paljon lapselta, vanhemmilta ja koulujen henkilökunnalta.

Koulut tyhjenevät lähes kuukaudeksi.
Koulut tyhjenevät lähes kuukaudeksi.
Kuva: Taina Nuutinen-Kallio

Valtioneuvosto ilmoitti maanantaina järeistä konsteista, joilla koronaviruksen etenemistä yritetään hillitä. Muun muassa koulut siirtyvät etäopetukseen. Koulussa voivat kuitenkin käydä sellaiset 1.­–3.-luokkalaiset lapset, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Jo ennen valtioneuvoston tiedotustilaisuutta Kemissä päätettiin, että kaikki luokat viidennestä luokasta eteenpäin siirtyvät esiopetukseen.

Kemin sivistystoimen johtaja Anu-Liisa Kosonen kertoo, että etäopetuksen järjestämistapa ja etäsovellusten käyttö vaihtelee Kemissä kouluittain.

Opettajat ovat kartoittaneet kotien etätyövalmiuksia: laitteistoja ja etäyhteyksiä.


Luokat kokoavat esimerkiksi omia opettajien hallinnoimia Whatsapp-ryhmiä, joissa tehtävistä voi keskustella. Pääasiallinen viestintäkanava koteihin on kuitenkin Wilma-sovellus. Osalla käytössä on myös esimerkiksi Googlen Classroom-sovellus.

Kososen mukaan oppilaat eivät voi yhtäaikaa opiskella täysin reaaliaikaisesti ”livenä”.

–Täysin liveä eivät verkot kestä eikä välineitä ole riittävästi.

Kosonen kertoo, että opettajat saapuvat työpaikoilleen kouluille pitämään tuntejaan ainakin ensimmäisenä viikkona.

Myöhemmin opettajat ilmeisesti voivat työskennellään kotoaan.


Etäopiskelutaidoissa on varmasti eroa eri-ikäisten kanssa.

–Taidot, motivaatio ja kyky työskennellä itsenäisesti, Kosonen luettelee lapselta vaadittavia ominaisuuksia.

Kosonen kertoo, että Kemissä rehtoreilla on häntä parempi tieto siitä, miten etäopiskelutavat vaihtelevat eri oppiaineissa.

Kososen mukaan poikkeustilanne vaatii vanhemmilta paljon. Vanhempien pitää sitoutua lasten koulunkäyntiin, olla kiinnostuneita. Tarvitaan myös välittämistä ja pitkää pinnaa. Vanhemmat joutuvat väistämättä itsekin koulunpenkille ja tutustumaan eri ainesisältöihin.

Kososen mukaan opettajilla on osaamista seurata oppilaiden edistymistä, vaikkei kokemusta etäopettamisesta vielä olekaan. Kokeiden järjestämiseen Kosonen ei ota kantaa.

– Arviointia voi suorittaa monin eritavoin. Jos poikkeustilanne kestää vain neljä viikkoa, ei sillä liene suurta merkitystä arviointiin. Takana on jo kolme neljäsosaa lukuvuodesta.

Simon kunnan rehtori-sivistystoimenjohtaja Matti Poikela kertoo, että Simossa on valmistauduttu etäopetukseen siirtymiseen viime viikosta saakka.

– Päivät ovat olleet hyvin pitkiä. Yleisesti voin todeta, että välineitä ja kokemuksia digitaalisista oppimisympäristöistä on runsaasti tarjolla ja jo nyt käytössä ekaluokkalaisista lukion oppilaisiin saakka, Poikela kertoo.

Myös kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Opetusministeri Li Anderssonin mukaan varhaiskasvatus on auki kaikille, mutta lapset suositellaan pitämään kotona, mikäli se on mahdollista.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa 23.3. mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Lounais-Lappi kysyi sähköpostitse etäopiskelun järjestämisestä myös Torniosta, Keminmaasta ja Tervolasta, mutta sieltä ei vastauksia saatu.

Fakta

Valtion koronatoimia

Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön .

Suljetaan valtion ja kuntien tiloja.

Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä. Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.

Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.