Ko­ti­hoi­van kysyntä kasvaa Me­ri-La­pis­sa hyvää vauhtia

Ikäihmisten määrän kasvun vuoksi yksityisten yritysten koteihin tarjoamille palveluille on selvää tarvetta.

Kemiläinen Pirkko Vartio (vas.) ostaa asiointipalvelua Raija Kannon Raikun Kotipalvelulta. Kanto hakee Vartion kotoa yleensä perjantaisin ja he käyvät sitten yhdessä ostoksilla.
Kemiläinen Pirkko Vartio (vas.) ostaa asiointipalvelua Raija Kannon Raikun Kotipalvelulta. Kanto hakee Vartion kotoa yleensä perjantaisin ja he käyvät sitten yhdessä ostoksilla.
Kuva: Jussi Saarela

Omissa kodeissaan asuvien ikäihmisten avun tarve kasvaa koko ajan. He tarvitsevat kodeissaan monenlaista apua ja terveydenhoitoa.

Yksityisten kotihoivayritysten määrä on lisääntynyt Meri-Lapissakin. Yritykset tukevat hyvin kunnallista toimintaa. Valtakunnallisesti on tavoitteena hoitaa ikäihmiset mahdollisemman pitkään kotonaan.

Psykiatriseen hoitoon erikoistunut kemiläinen sairaanhoitaja Raija Kanto (YAMK) teki reilu vuosi sitten ison elämänmuutoksen. Hän jäi pois vakituisesta työpaikastaan Länsi-Pohjan keskussairaalan akuuttiklinikalta ja alkoi tehdä kalevalaista jäsenkorjausta (kisälli) koulutuksen jälkeen. 49-vuotias nainen ehti työskennellä kymmenen vuotta akuuttiklinikalla ennen oman yrityksensä perustamista. Kanto halusi vaihtelua ja keskittyä ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien auttamiseen. Lokakuussa hän sai tarvittavat luvat siihen.

– Nyt aloittelen kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa Kemin alueella. Palvelujani voi ostaa Kemin kaupungin palvelusetelillä ja myös omakustanteisesti. Teen edelleen myös kalevalaista jäsenkorjausta, Raikun Kotipalvelun yrittäjänä toimiva, Kemin palvelusetelituottaja Kanto sanoo.

– Kemissä on valtavasti tarvetta kotipalvelulle ja kotisairaanhoidolle. Paljon apua tarvitsevia iäkkäitä ihmisiä on täällä tosi paljon ja heitä tulee koko ajan lisää, hän jatkaa.

Kemin kaupungin kotihoidon lisäksi myös osa paikallisista yksityisistä kotihoivayrityksistä on uuden yrittäjän mukaan tosi kiireisiä.

– Toivon että asiakkaat rohkenevat vaatia kotipalvelutuottajilta yksilöllisyyttä, kunnioitusta ja etenkin kiireettömyyttä, koska ostettujen palveluiden tulee olla kaikin puolin laadukkaita.

Jatkossa Raikun Kotipalvelu työllistää yrittäjän lisäksi työntekijöitä, jolloin kotihoidon palveluihin tulee myös siivouspalvelu. Kanto suunnittelee myös pienen saattohoitokodin perustamista muutaman vuoden kuluessa.

Kemissä on valtavasti tarvetta kotipalvelulle ja kotisairaanhoidolle. Paljon apua tarvitsevia iäkkäitä ihmisiä on täällä tosi paljon ja heitä tulee koko ajan lisää.
Raija Kanto
Yrittäjä

Kemiläinen Pirkko Vartio ostaa Raikun Kotipalvelulta asiointipalvelua. Sitä ennen hän oli jo käynyt Kannon luona saamassa kalevalaista jäsenkorjausta.

– Käymme yhdessä ostoksilla yleensä perjantaisin. Asiointipalvelun käyttäminen oli poikani keksintö, Vartio sanoo.

Muita palveluja hän ei ainakaan vielä halua ostaa.

Henna Varis perusti Hennan Hoiva ja Kotiavun kaksi vuotta sitten Kemiin. Yritys tarjoaa hoivapalveluita kotiin, yksityistä kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, veteraanien avustamista ja avohoitoa, henkilökohtaista avustamista, omaishoidon sijaishoitoa ja hieman myös kotisiivousta.

– Innostus oman yrityksen perustamiseen lähti halusta tehdä oman näköistä hoivatyötä. Haluan auttaa ihmisiä voimaan paremmin kokonaisvaltaisesti. En keskity pelkästään yhteen osa-alueeseen. Vahva luotto omaan tekemiseen on tullut useiden työvuosien kautta sairaanhoitajana. Yrittäjäksi lähteminen hieman jännitti, mutta minulla on ollut loistava tuki niin kotoa kuin fiksulta kirjanpitäjältänikin, yrittäjä Varis kertoo.

Työntekijöitä Hennan Hoivalla on tällä hetkellä yrittäjä mukaan lukien kolme ja kaksi tarvittaessa töihin tulevaa. Pian yrityksen palveluksessa aloittaa uusi lähihoitaja. Yrityksellä on asiakkaita lapsista vanhuksiin Kemin alueella ja töitä riittää hyvin.

– Ensin ajattelin työllistää vain itseni, mutta pian huomasin tarvitsevani työkaverin ja kohta toisenkin. Joskus minulla harmittaa, kun en itse kerkeä aina viikoittain käydä kaikkien asiakkaiden luona, mutta siihen aina pyrin, Varis toteaa.

Kemin sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liisa Niiranen vahvistaa, että kotipalveluyritysten määrä on lisääntynyt kaupungissa.

– Tänä vuonna Kemin sosiaali- ja terveyslautakunnalle on tehnyt ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta neljä toimijaa ja viime vuonna teki ilmoituksen seitsemän toimijaa.

Kemiin viimeksi perustetut kotipalveluyritykset työllistävät pääasiassa yrittäjän tai lisäksi yhden työntekijän, mutta aiemmin perustetuista yrityksistä muutama työllistää useamman työntekijän.

– Meillä on listalla tällä hetkellä noin 25 kotipalvelua, henkilökohtaista apua ja omaishoidon sijaishoitoa tuottavaa yritystä/toimijaa ja toistakymmentä erilaista tukipalveluista tuottavaa toimijaa. Kotisairaanhoidon tuottajia on vähemmän, vain muutamia toimijoita, Niiranen sanoo.

Tornion kaupungissa kotipalveluyritysten määrässä ei ole tapahtunut suurta kasvua vs. perusturvajohtaja Maarit Alalahden mukaan. Kotipalveluja palvelusetelillä kaupungissa tuottavia yrityksiä on yksitoista, joista muutama tuottaa myös kotisairaanhoitoa. Yritykset työllistävät 2–15 työntekijää.

Palveluseteli on ollut Kemissä kotihoidossa käytössä vuodesta 2004 alkaen. Niiranen sanoo, että ikäihmisten määrä lisääntyy, joten myös yksityisten palveluntuottajien kysyntä ja tarve lisääntyy.  Kemissä palvelusetelin käytön laajentuminen erityisesti henkilökohtaisessa avussa on hänen mukaansa lisännyt yksityisten palvelujen kysyntää.

Kaupungin kotihoidossa on ollut pitkään ja erityisesti tänä vuonna henkilökunnan rekrytoinnissa ongelmia, minkä takia loppuvuoden ajaksi kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti laajentaa palvelusetelin käyttämistä turvatakseen kotihoidon palvelut. Ensi vuonnakin kaupunki aikoo käyttää palveluseteliä aiempaa laajemmin.

– Olemme esittäneet varattavaksi kotipalvelun palveluseteliin tätä vuotta huomattavasti suuremman määrärahan, ja palvelun tuntimäärä emme ole enää rajoittaneet, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Niiranen sanoo.

Kaupunki päivittää palvelusetelin sääntökirjan ja ottaa sen päivitetyn version käyttöön ensi vuoden alussa.

Sääntökirjan periaatteiden mukaan kaupunki kilpailuttaa kotihoidon, henkilökohtaisen avun ja sotaveteraanien kotona asumista tukevien palvelujen palvelusetelituottajat loppuvuonna.

Kotisairaanhoidossa palveluseteli ei ole Kemissä käytössä.

Simossa osuuskunta tuottaa palveluja
Jussi Saarela

Simolainen Osuuskunta Virtatiimi on perustamisvuodestaan 2001 asti tuottanut kotipalveluja asiakkaille.

– Käytännössä teemme kotitöitä kuten siivous ja puutarhatöitä. Hoito- ja hoivatyö kuuluvat myös myytäviin palveluihimme. Asiakkaat voivat ostaa palvelua itse tai työn tilaajana voi olla kunta tai sote-kuntayhtymä. Vuonna 2011 aloimme tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja yksityisesti, kun Simon kunta liittyi Oulunkaaren kuntayhtymään, osuuskunta Virtatiimin toimitusjohtaja Minna Simoska sanoo.

Virtatiimin kotipalvelun päämarkkina-aluetta ovat Simo ja Pohjois-Ii, joka käytännössä tarkoittaa entistä Kuivaniemen kuntaa. Kilpailuakin on alalla, mutta harvaan asutuilla alueilla sitä on Simoskan mukaan vähemmän kuin kaupungeissa.

– Yritysten määrä on kasvanut. Kilpailua on, mutta harvaan asutulla alueella toimijoita on melko vähän.

Päätoimeentulonsa Virtatiimin tekemästä hoito- ja kotipalvelutyöstä saa tällä hetkellä noin kymmenen työntekijää, kun koko osuuskunnalla on 22 työntekijää.

Osuuskunnan toiminta on Simoskan mukaan kasvanut merkittävästi muutamana edellisenä vuotena.

– Kotiin myytävien palvelujen rinnalla asiantuntijapalveluiden myynti on ollut kasvussa.