Tilaajille

Ko­ro­na­vuon­na pe­rus­toi­meen­tu­lo­tuen tarve kasvoi Lapissa muuta maata vä­hem­män

Toimeentulotuen saajien määrä kasvoi viime vuonna vain hieman edellisvuoteen verrattuna. Perustoimeentulotuen tarve kasvoi eniten Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Lapin maakunnassa kasvua oli 1,7 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla 3,8.