PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ro­na­pas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ko­ro­na­li­sä so­pi­ja­osa­puol­ten rat­kais­ta­vak­si

Viime aikoina on vaadittu koronalisän maksamista henkilöstöryhmille, jotka ovat joutuneet kohtaamaan työssään epidemian paineen ja haitat. Useat sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat päättäneet lisän maksamisesta henkilöstölle kertakorvauksena epidemia-ajalta. Lisän suuruus on ollut 100–500 euroa.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset eivät tunne korona/epidemia- tai muuta vastaavaa poikkeustyöololisää. Kunta-alan henkilöstö/ammattijärjestöt esittivät viime vuonna tällaista lisää sopimuksiin, mutta työantajataho Kunnallinen työmarkkinalaitos ei lämmennyt oikeutetuille vaatimukselle.