Kolumni

Ko­lum­ni: Myös Ro­va­nie­mel­lä on len­to­kent­tä ja yli­opis­to eikä maa­kun­ta­kent­tä ja maa­kun­ta­yli­opis­to – sa­na­va­lin­noil­la muo­ka­taan maail­man ar­vo­jär­jes­tys­tä

Väinö Jalkanen on Uusi Rovaniemi -lehden kolumnisti. Hän opiskelee maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan diplomi-insinööriksi ja toimii säveltäjänä.
Väinö Jalkanen on Uusi Rovaniemi -lehden kolumnisti. Hän opiskelee maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan diplomi-insinööriksi ja toimii säveltäjänä.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Viime vuosina julkisuudessa on käyty keskustelua aiheesta, kuinka käyttämämme sanat ohjaavat maailmankuvaamme. Esillä on ollut esimerkiksi se, kuinka ei ole ideaalia puhua naisohjaajista tai naisjalkapalloilijoista mikäli heidän miespuolisista kollegoistaan puhutaan elokuvaohjaajina tai jalkapalloilijoina — tällöin kun annetaan ymmärtää, että ammattinimike ilman etuliitettä viittaa automaattisesti mieheen, poikkeuksen kohdalla tarvitaan etuliite.

Saman kriittisen tarkastelun ansaitsisivat muutamat muutkin etuliitteet. Puhuttaessa erilaisista Pohjois- tai Itä-Suomessa sijaitsevista toimijoista puhutaan usein maakuntalehdistä, maakuntateattereista, maakuntakentistä ja maakuntayliopistoista.

Tämä voi tuntua aluksi loogiselta, sillä sijaitseehan esimerkiksi Rovaniemen lentoasema Lapin maakunnan alueella. Jatkettaessa pidemmälle huomataan kuitenkin, että Uusimaa-nimisen maakunnan alalaidalla sijaitsevista toimijoista ei puhutakaan maakuntakenttänä tai maakuntayliopistoina, vaan niistä käytetään termejä itsessään.

Elämme siis kielellisessä todellisuudessa, jossa monet kehittyneen yhteiskunnan käsitteet kuten teatteri, yliopisto ja lentokenttä viittaavat tehdasasetusmaisesti Helsingin seudulla sijaitsevaan toimijaan. Mikäli taas saman alan toimija sijaitsee Jyväskylässä tai Rovaniemellä, se muuttuukin maakunta-etuliitteiseksi. Voidaankin todeta: "Maakuntateatteriksi hieno esitys!" Teattereilla on oma sarjansa.

Toisaalta käytämme yhdestä kaupunkiseuduistamme pää-etuliitettä silloinkin, kun puheenaihe ei liity hallintoon vaan vaikkapa virtuaalisen šakkiturnauksen osallistujien tilastointiin. Sanavalinnallamme korotamme jatkuvasti tarpeettomasti kruunua yhden yhteisön ylle tavalla, jota emme sallisi muissa konteksteissa.

"Sanojen ja etuliitteiden harkitulla käytöllä ja käyttämättä jättämisellä voimme puolestaan kääntää vallitsevat hierarkiat ylösalaisin ja luoda maailman, jossa pohjoisen ja idän instituutioista tulee puhua kunnioittaen."

Mieleen tulee väistämättä mielikuva maailmasta, jossa rahvasta puhutellaan etunimellä, mutta kuninkaallista tulee kutsua hänen ylhäisyydekseen, jotta hierarkia pysyisi kyseenalaistamatta rahvaan tajunnassa.

Nöyryys on hyve — mutta Pohjois- ja Itä-Suomen tekisi hyvää muistaa myös sanonta "käyttäydy kuin keisari, niin sinua kohdellaan sellaisena".

Tasa-arvon hengessä voisimme ensialkuun kyseenalaistaa koko pääkaupunkiuden oikeutuksen. Sanojen ja etuliitteiden harkitulla käytöllä ja käyttämättä jättämisellä voimme puolestaan kääntää vallitsevat hierarkiat ylösalaisin ja luoda maailman, jossa pohjoisen ja idän instituutioista tulee puhua kunnioittaen.