Väkivallanteko: Tanskan po­lii­si: Useita uhreja am­pu­mi­ses­sa os­tos­kes­kuk­ses­sa Köö­pen­ha­mi­nas­sa – yksi pi­dä­tet­ty

Pelit: Pienen suo­ma­lai­sen studion ke­hit­tä­mä Skábma on en­sim­mäi­nen suuren mit­ta­kaa­van viih­teel­li­nen peli saa­mek­si

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ko­ko­nais­val­tai­sem­paa tuu­li­voi­ma­suun­nit­te­lua

Siirtyminen perinteisistä sähköntuotantomuodoista uusiutuviin, kuten laajoja maa-alueita vaativaan tuulivoimaan, aiheuttaa laajoja ympäristövaikutuksia. Tuulivoimaloita on 70 kunnassa ja niitä on lisäksi suunnitteilla 70 kuntaan. Suunnitelmia on 260 uudesta tuulivoimahankkeesta.

Tuulivoimaloiden sijoituspäätös tehdään kunnissa hanke kerrallaan. Meneillään voi olla samanaikaisesti useita hankkeita, mutta harvemmin tehdään etukäteen koko kunnan kattavia tuulivoimasuunnitelmia. Hankkeet sijoitetaan mielellään kuntien reunoille kauas keskuksista, jolloin vaikutukset leviävät myös naapurikuntiin.